Politisk debatt på villspor

Venstres Marianne Berg er leder for Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget i Lier. Hun akter ikke å trekke seg som leder grunnet kritikken fra Buttedahl (SP). , Foto: Pål A. Næss, Lierposten

Marianne Bergs moralske ansvar, som Buttedahl så lettvint uttaler seg om, er ikke å trekke seg ut når debatten blir tøff, men å gjøre den jobben hun er valgt til å gjøre, i hele den perioden hun er valgt for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Alle har lov til å ha en mening om politiske saker, og Harald Buttedahls angrep i Lierposten på GBK-utvalgets arbeid med Lierskolens framtid den 27. september er i seg selv en legitim, om enn noe reaksjonær posisjon.

Politikken i Lier er ikke tjent med at debatten tar form av personangrep når politiske argumenter ikke strekker til. Vi er forundret over at Lierpostens redaktør velger å bruke forsiden, og en dobbeltside, på et slikt angrep, uten overhodet å problematisere denne måten å debattere på.

Faksimile fra Lierposten 27. september 2018

 

Les saken her: – Hun bør ta et moralsk ansvar og fratre sitt verv

Marianne Bergs kommentar: – Ikke gi meg munnkurv på et så idiotisk grunnlag

Lierskolen er ikke organisert på en optimal måte

Buttedahl lar seg provosere av at man bruker penger på å utrede muligheter og utfordringer for Lierskolen i årene som kommer, og at utredningen – som tidligere – viser at Lierskolen ikke er organisert på en optimal måte. Det er en konklusjon som tydeligvis ikke passer hans politiske ståsted, og som han åpenbart synes at Liers politikere bør se bort fra.

Å ikke legge kunnskap til grunn er ikke aktuelt for GBK-utvalgets leder, Marianne Berg. Man kan alltids diskutere hvorvidt en utredning er hensiktsmessig eller ikke, men når pengene er brukt og utredningen ligger på bordet, ville det være uansvarlig å late som den ikke finnes, slik Buttedahl åpenbart ønsker.

Marianne Bergs moralske ansvar, som Buttedahl så lettvint uttaler seg om, er ikke å trekke seg ut når debatten blir tøff, men å gjøre den jobben hun er valgt til å gjøre, i hele den perioden hun er valgt for. Selvfølgelig, sier vi i Lier Venstre. Av hensyn til velgerne og Venstres valgløfter.

Venstre ønsker å fylle skolen med flere lærere, bedre undervisningsvilkår og flere støttestillinger, som helsesøstre, spesialpedagoger og miljøterapeuter.

 

Skolestruktur med økonomisk og skolefaglig ryggrad

Det er helt klart at vi må ha en skolestruktur som gjør at vi har økonomisk og skolefaglig ryggrad til å bære Lierkolen inn i framtida. Venstre ønsker å fylle skolen med flere lærere, bedre undervisningsvilkår og flere støttestillinger, som helsesøstre, spesialpedagoger og miljøterapeuter.

Kommunestyrets politikere plikter å forvalte skattebetalernes penger på en god måte, slik at vi får best mulig skole for pengene. Kunnskap gir oss bedre forutsetninger for å fatte gode vedtak. Lier Venstre prioriterer å innhente kunnskap utover subjektiv synsing, et prinsipp som er like viktig i denne saken som alle andre.

 

Marianne Berg nyter stor tillit i partiet

Vi har stor tiltro til at Marianne Berg fortsatt vil skjøtte sitt verv som folkevalgt inntil Liers neste kommunestyre konstitueres høsten 2019, på lik linje med de andre 49 representantene som ble valgt høsten 2015.

Det er bra og viktig at debatten rundt Lierskolen løftes, men vi forventer en saklig debatt uten personangrep og stråmannsargumentasjon.

 

Et samlet styre og kommunestyregruppe i Lier Venstre

 

Tor K. Haugen, styremedlem

Tove Hofstad, gruppeleder

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**