Venstre skaffer statlige midler til Kunstsiloen

I dag ble det kjent at regjeringen vil støtte Kunstsiloen med 175 millioner kroner.

Sørlandets Kunstmuseum søkte opprinnelig Kulturdepartementet om en økning i driftstilskudd for å kunne håndtere et større låneopptak for finansiering av ombyggingen av Kunstsiloen. Regjeringa foreslår i stedet et investeringstilskudd på 175 millioner kroner, noe som gjør at kunstmuseet får et mye lavere lånebehov og en mer forutsigbar økonomi som er mindre avhengig av rentenivået.

Finansieringsmodellen ble foreslått av Venstre i Kristiansand i januar, og vi har jobbet hardt og lenge for å få dette til. Med et investeringstilskudd vil museet får en mer forutsigbar økonomi, og de vil bli mindre avhengige av den store publikumstilstrømningen enn de ellers vil vært.

Kunstsiloen vil ikke bare være med å bidra til å løfte kulturlivet i Kristiansand og regionen rundt, men også gi Sørlandet en sentral rolle i det norske kunstlandskapet. Dette kommer det lokale næringslivet, reiselivet og samfunnet ellers til gode.

Med 175 millioner fra Regjeringen i statsbudsjettet, vil kunstmuseet bli bygget hvis Stortinget også sier ja.