Hallstein Bjercke topper Oslo Venstres liste

Foto: Liv K. Aarberg

Nominasjonsnemda i Oslo Venstre har i dag lagt frem sin innstilling til bystyreliste for 2019 – 2023. Hallstein Bjercke topper nominasjonsnemdas innstilling.

– Med Hallstein Bjercke på topp får Oslo Venstre en tydelig førstekandidat som vil jobbe for en grønn, raus og liberal by, sier Anne Solsvik, leder av nominasjonsnemnda.

Nominasjonsmøtet i Oslo Venstre som avholdes 26. november.

– Vi er svært fornøyd med å innstille på en liste med tydelige profiler på Venstres viktigste områder, og som kombinerer kontinuitet og erfaring med fornyelse, sier Solsvik.

– Dette laget skal øke Oslo Venstres oppslutning og bidra til at det igjen blir borgerlig styre i Oslo etter valget 9. september 2019, fortsetter hun.

Veldig mange dyktige kandidater

Solsvik understreker at nemnda tidlig i prosessen ble klar over at det var veldig mange dyktige og godt kvalifiserte kandidater til listen.

– Vårt mål har vært å utarbeide en liste som representerer hele byen og alle bydeler, har en god kjønnsbalanse og et aldersspenn som representerer alle velgere. Denne helheten mener vi er er ivaretatt i forslaget vi innstiller på, sier Solsvik.

– For nemnda er det også viktig å nevne at det er et flertall av kvinner blant de prioriterte kandidatene. Det er et tydelig resultat av en satsing over tid på å bygge kvinnelige kandidater i Oslo Venstre, sier Solsvik.

Bjercke allerede godt i gang

Hallstein Bjercke er allerede godt i gang med valgkampen inn mot 2019, hvor Venstre har ambisjoner om en større bystyregruppe og å bidra til nytt borgerlig styre:

– Jeg vil takke nominasjonsnemda og de mange bydelslagene som har deltatt i prosessen for tilliten. For meg er det viktig å huske på at det ikke er politikerne som bygger byen, men innbyggerne. Oslo er en mangfoldig by med stor skaperkraft og mange gode ideer. Det skal vi være glad for. Uten alle entreprenørene og ildsjelene ville Oslo aldri vært den byen det er i dag. Vi som er politikere i Oslo må anerkjenne dette. Vi må skape politikk i sammen med folk i byen og vi skape rom for at mangfoldet av gode ideer og prosjekter der ute blir realisert. Vi skal legge til rette for nyskaping og ta vare på byens natur og historiske særpreg, sier Hallstein Bjercke.

Spesielt trekker Bjercke fram oppvekst og kollektiv som viktige saker for Oslo Venstre:

– Oslo skal være den beste byen å bo i og den beste byen og vokse opp i, uavhengig av hvor man kommer fra og hvor i byen man bor. Derfor blir skole og oppvekst, sammen med miljø og kollektivsatsning, blant de viktigste sakene for Oslo Venstre i dette valget. Vi har blant annet foreslått lavere pris på månedskortet, som jeg tror vil være et viktig bidrag til å gjøre det lettere for flere å ta miljøvennlige valg. Jeg mener at et bedre Oslo alltid er mulig, og gleder meg til å jobbe sammen med resten av Oslo Venstre frem mot valget. Sammen skaper vi Oslos framtid, avslutter Bjercke.

Bjercke får med seg et team som nominasjonsnemnda er overbevist om at vil profilere Venstres viktigste saker. Videre på listen står Marit Vea, Julianne Ferskaug og Haakon Riekeles.

Hallstein Bjercke er innstilt som førstekandidat. Han er tidligere byråd for Oslo Venstre, og i dag leder av bystyregruppa.Hallstein er Oslo Venstres fremste politiker og har på kort tid posisjonert Oslo Venstre i en rekke sentrale saker for partiet. Han bor i Østensjø og er 41 år gammel.

Marit Kristine Vea er innstilt til andreplassen. Hun er tidligere byrådssekretær og i dag politisk rådgiver i klima – og miljødepartementet. Hun har sterk faglig innsikt i klima, miljø og energispørsmål, og et sterkt engasjement for flere av Venstres profilområder. Hun bor på St. Hanshaugen og er 33 år gammel.

Julianne Ferskaug er innstilt på tredjeplassen. Hun har vært sentral i Oslo Venstre i mange år som ungdomspolitiker og bystyrerepresentant, og har bygd seg opp et unikt nettverk for Venstre blant frivillige organisasjoner og foreninger. Hun bor på Frogner og er 28 år gammel.

Haakon Riekeles er innstilt på fjerdeplassen. Haakon er nestleder i Oslo Venstre og har over lang tid vært sentral i organisasjonens politikkutvikling og organisasjonens arbeid med å ta i bruk nye metoder i valgkampen. Han bor på St. Hanshaugen og er 32 år gammel.

Det er delt innstilling på antall forhåndskumulerte. Et flertall i nominasjonsnemnda innstiller på fire forhåndskumulerte, og et mindretall på to personer foreslår seks forhåndskumulerte.

På de neste plassene har nominasjonsnemnda innstilt på Guri Melby på femteplassen og Anna Dåsnes på sjetteplass. Guri er i dag vara på stortinget så lenge Venstre er i regjering. Anna er Unge Venstres ungdomskandidat, og et unikt talent som vil bidra med en viktig profil i valgkampen.

Venstre-veteranen Odd Einar Dørum er innstilt på hedersplass av nominasjonsnemnda.

Nominasjonsnemdas forslag til bystyreliste for Oslo Venstre:

 1. Hallstein Bjercke, Østensjø
 2. Marit Kristine Vea, St. Hanshaugen
 3. Julianne Ferskaug, Frogner
 4. Haakon Riekeles, St. Hanshaugen
 5. Guri Melby, Grünerløkka
 6. Anna Dåsnes, Sagene
 7. Christian Herzog, Alna
 8. Tina Kornmo, Frogner
 9. Espen Ophaug, Gamle Oslo
 10. Margrethe Geelmuyden, Ullern
 11. Hans Kristian Voldstad, Vestre Aker
 12. Gøril Bjerkhol Havro, Gamle Oslo
 13. Audun Gotaas Bonde, Nordstrand
 14. Ingeborg Briseid Kraft, Nordre Aker
 15. Jarl Alnæs, Grünerløkka
 16. Julia Anh Thu Ølmheim, Stovner
 17. Siv-Live Bendixen Stærk, Bjerke
 18. Kyrre Alvær, Søndre Nordstrand
 19. Linn Beate Kaald Thoresen, Grorud
 20. Simon Seland, St. Hanshaugen
 21. Øystein Aurlien, Ullern
 22. Borgar Aamaas, Nordre Aker
 23. Christina Apuzzo, Nordre Aker
 24. John Bjørnøy, Søndre Nordstrand
 25. Frida Blomgren, Østensjø
 26. Einar Dåsnes, St. Hanshaugen
 27. Kjetil Eritzland, Sagene
 28. Dyveke Fjeld Elset, St. Hanshaugen
 29. Guro Fjellanger, Gamle Oslo
 30. Ragnhild Forsberg, Gamle Oslo
 31. Dag Gaute Gaasemyr, Nordre Aker
 32. Karl Arthur Giverholt, St. Hanshaugen
 33. Kamile Gürsel, Gamle Oslo
 34. Håvard Haagenrud, Grünerløkka
 35. Liv Irene Haug, Nordre Aker
 36. Gudrun Jære Hoel, St. Hanshaugen
 37. Anne Hollerud, Vestre Aker
 38. Jan Petter Holtedahl, St. Hanshaugen
 39. Sonja Myhre Holten, Frogner
 40. Ida Andersen Hundvebakke, Østensjø
 41. Sofie Høgestøl, Grünerløkka
 42. Britt Inglingstad, Østensjø
 43. Nawaz Khan, Alna
 44. Maria Klose, Grünerløkka
 45. Berit Kvæven, Ullern
 46. Tor Kåpvik, Nordre Aker
 47. Kjersti Larsen, Ullern
 48. Yngve Lien, Østensjø
 49. Ingvill Elvestad Meltvedt, Vestre Aker
 50. Morten Grinna Normann, Gamle Oslo
 51. Torgeir Ose, Vestre Aker
 52. Olav Persson Ranes, Nordstrand
 53. Anne Sender, Grünerløkka
 54. Ole-Andreas Sjømoen, Grorud
 55. Helene Skulstad, Gamle Oslo
 56. Linn Skyum, Sagene
 57. Anders Tangen, Gamle Oslo
 58. Eirik Torheim, Grorud
 59. Catrine Fladsrud Vold, Nordstand
 60. Vegard Vik, Vestre Aker
 61. Tore Walaker, Frogner
 62. Anita Vold, Grünerløkka
 63. Sarah Zahid, Søndre Nordstrand
 64. Sebastian Øyrehagen, Bjerke
 65. Odd Einar Dørum, Ullern.

Nominasjonskomiteen består av Anne Solsvik (leder), Anders Bergsaker, Anne-Lise Bergenheim, Trond Enger, Lars Olav Fosse, May-Brith Døssland (Oslo Venstrekvinnelag), Ole Kristian Sandvik (Oslo Unge Venstre), Monica Tjelmeland (vara) og Thomas Lien (vara).