Ny sykkelplan for Asker – endelig!

Sykkelteller Asker
Sykkelteller Asker, Foto: Olav Heggø

Ny temaplan for sykkel i Asker ble nylig vedtatt i kommunestyret 16 oktober. Venstres Bernt Bucher Johannessen har vært saksordfører for arbeidet. Nå skal det bli mer attraktivt å sykle i Asker. Planen er offensiv. Vi skal oppnå en sykkelandel av alle transportreiser på 8 % innen 2026 og 12 % innen 2030 – opp fra 4 % idag.

Et hovedgrep er å øke sykkelandelen for turene vi tar på under 3 kilometer. Temaplanen har fire innsatsområder:
• Arealbruk og planlegging: Omhandler organisering og styrking av kommunens sykkelarbeid.
• Kvalitet på tilbudet: Handler om å legge bedre til rette for sykling gjennom bedre standard på sykkelveinettet og økt satsing på drift og vedlikehold.
• Reisevaner: Tar sikte på endring av vaner gjennom informasjonsarbeid, motivasjonstiltak og kampanjer.
• Barn og unge: Handler om å gjøre det enklere, tryggere og mer attraktivt å sykle til skole og fritidsaktiviteter.

Planen har også noen viktige strakstiltak og et kart over sykkelveier. Her må det følges opp med investeringsmidler over mange år.

Vi har alle et ansvar overfor oss selv, våre barn og andre innbyggere i Asker i å bevege oss mer uten å bruke bilen. Tar vi dette ansvaret vil vi forbedre egen helse og nærmiljøet, og vi bidrar konkret til FNs bærekraftsmål.

De høye ambisjoner planen har og de mange tiltakene på tvers av enheter i kommune krever et klart overordnet ansvar. Det er derfor gledelig at en egen sykkelkoordinator er ansatt og skal gå løs på dette viktige arbeidet raskt.

Venstre vil følge gjennomføring av planen med argusøyne!