Venstrevelgere, hvor er dere?

F.v Per Håkon Granum, Kristin Ringerud, Stine Hansen og Jan Svein Asprusten, Vestre Toten Venstre

 

Om ett år er det kommunevalg og vi trenger flere som vil stå på liste for Venstre i Vestre Toten.

Venstre er Vestre Totens eneste sosialliberale parti. Vi representerer en politikk som arbeider for en ansvarlig økonomisk politikk, en miljøvennlig nærings- og transportsektor, samt et velferdssystem og en skole som ser enkeltindividene.

Viktige saker for oss i Vestre Toten Venstre:

Folkehelse, Frivillighet, Forebygging og Psykisk helse
– Vi trenger flere sosiale møteplasser og flere lavterskeltilbud innen friluftsliv og fysisk aktivitet.
– Venstre vil støtte opp om Frivillighetssentralen og at private initiativtagere/ ildsjeler og etablerte lag og foreninger får den støtten de har behov for og fortjener . Uten frivilligheten stopper Norge!
– Vi har vært utålmodige med å få på plass kommunepsykolog, endelig kom dette på plass i August 2018.
– Alle må kunne få psykisk helsehjelp uten henvisning fra fastlege.

Skole og barnehage
– Vi ønsker mer tilpasset undervisning, flere valgfag og fleksibel skolestart. Barn har krav på en opplæring som er tilpasset egne forutsetninger og ferdigheter og bør i større grad få mulighet til å starte på skolen når de er modne for det. Vestre Toten bør også se på erfaringene fra Drammen med Ung11 som er et 11. skoleår for ungdom som trenger et bedre grunnlag før de kan gå videre til videregående opplæring.
– Vi ønsker et mangfoldig tilbud av private og kommunale barnehager så familiene selv kan velge sin barnehage.

Ansvarlig pengebruk
– Folk må ha tilgang på gode tjenester. Derfor må kommunen også ha nok penger til å drifte dette.
– Vi ønsker å bruke pengene smartere fremfor å kreve inn (og mer) eiendomsskatt, en svært usosial avgift som vi alltid har vært imot.

Integrering
– Innvandrere må være en del av store og små fellesskap i det norske samfunnet, i idretten, i nabolaget og i lokalsamfunnet.
– Flere må få fagbrev og formell kvalifisering, i stedet for en meningsløs runddans av kurs.
– Vi må ha bedre oppfølging av innvandrere som bor i kommunen.

Klima og miljø
– Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig, med de forutsetningene vi har som distriktskommune. Det bør derfor bli lettere å kjøre og lade elbil i Vestre Toten.

Reformvennlige
– Sentraliseringen mot storbyene har vedvart siden 1960 tallet, vi mener at større kommuner med større fagmiljøer er en faktisk motvekt mot byene og gir mer attraktive lokale arbeidsplasser, særlig for ungdom vi ønsker skal flytte hjem etter endt utdanning.

Er dette noe du også vil jobbe for? Har du en annen sak du brenner for og vil jobbe for i Vestre Toten? Bli med på det sosialliberale laget i Vestre Toten Kommune!

Ta kontakt med noen i styret eller send oss melding på Facebook.

Vi håper å høre fra deg!