Sara Sægrov Ruud ordførerkandidat for Venstre

Nominasjonsnemnda i Risør Venstre har innstilt Sara Sægrov Ruud (46) som ordførerkandidat for Risør Venstre til kommunevalget i 2019.

– Vi er svært fornøyd med at Sara har takket ja til nominasjonsnemndas forespørsel, sier Dag Jørgen Hveem, talsperson for nemnda. Han føyer til at Sara har vært nemndas klart foretrukne ordførerkandidat.

Sara har langvarig og meget god kompetanse. Hun har tidligere erfaring som folkevalgt i Bergen og Oslo i henholdsvis skolestyret og oppvekstkomiteen. I inneværende periode er hun bystyrerepresentant i Risør og leder av komiteen for oppvekst og inkludering. Hun er også fylkestingsrepresentant, der hun sitter i utdanningskomiteen i tillegg til å være medlem i fylkesutvalg og fellesnemnd for nye Agder fylke.

I tillegg har Sara lang erfaring fra Unge Venstres landsstyre, blant annet en periode som nestleder i Unge Venstre, og hun har vært medlem i Venstres landsstyre og sentralstyre. I perioden 2014-2018 satt hun i Venstres landsstyre som nestleder i Agder Venstre.

Sara Sægrov Ruud arbeider som faglærer ved Risør Videregående skole hvor hun underviser i mediefag. Hun er utdannet journalist og har jobbet en årrekke som dette i lokalpressen i Oslo. Videre har hun utdanning i samfunnsfag, filosofi og nordisk språk og litteratur. I inneværende periode har hun noe permisjon fra lærerjobben for å drive fylkespolitikk. Neste periode ønsker Sara å satse for fullt i lokalpolitikken.

– Risør trenger et politisk skifte og Venstre vil gjøre sitt for å få til dette gjennom å medvirke til et godt borgerlig samarbeid. Mye positivt skjer i Risør, også i politikken. Men vi har mye å gå på når det gjelder å utnytte ressursene på en bedre måte, blant annet for å stimulere til vekst og flere arbeidsplasser. Bedre ressursutnyttelse vil være tvingende nødvendig i neste periode, uttaler Sara Sægrov Ruud.

Risør Venstre vil ha et nominasjonsmøte 26. november, der temaet er valg av de to øverste listekandidatene. Lista som helhet nomineres etter planen i mars 2019. Nominasjonsnemnda har innstilt Stian Lund på 2. plass. Stian flagget allerede før nominasjonsnemnda gikk i gang med sitt arbeid at han ikke ville være aktuell som ordførerkandidat.

– At en markant lokalpolitiker som Stian Lund er villig til å stå på 2. plass og gå løs på en ny bystyreperiode, er viktig og bra, ikke bare for Venstre, men for hele kommunen, sier Dag Jørgen Hveem.