Ikke straff barna for foreldrenes livssituasjon

Petter N. Toldnæs, Foto: Hugo Lande

På onsdag vedtok bystyret at barnetrygd fortsatt skal regnes som inntekt. Slik ser flertallet bort fra hensikten med hele barnetrygda, nemlig å sikre et minimum av goder til alle barn uavhengig av foreldrenes livssituasjon.

Dette var Venstres innlegg i debatten i går, framført av Venstres gruppeleder og ordførerkandidat, Petter N. Toldnæs:

Vi kan ikke akseptere at barn må vokse opp i fattigdom. I Lillesand blir barnetrygd betraktet som inntekt når kommunen beregner sosialhjelp. I praksis betyr det at de aller fattigste familiene som er i en desperat situasjon får deler av barnetrygda konfiskert av kommunen. Dette er det på tide å sette en stopper for.

Barnetrygda har som hensikt til å sikre at ingen barn vokser opp uten et minimum av velstand, uavhengig av foreldrenes inntekt. Det er både tragisk og absurd at denne viktige velferdsordningen ikke når fram til de som trenger den mest.

I Lillesand, hvor velstanden er så stor, blir det ekstra vondt å være fattig. Fattigdom i dag er ikke å sulte, men å bli stående uten de goder og muligheter som alle andre tar for gitt. Ikke alle barn får bli med venner på kino, eller har råd til å gi gave i bursdagsselskap til venner i klassen. De trenger barnetrygden og det synes jeg vi skal sørge for at de barna som trenger det aller mest får.

Å sikre at barnetrygden går uavkorta til alle som mottar sosialhjelp er et tiltak som gjør at vi når de barna som trenger det mest, uten ekstra byråkrati eller at noen skal føle seg hengt ut.

Vi trenger en mer treffsikker velferdsstat, der det blir mer til dem som trenger det mest. Derfor ønsker Venstre også å differensiere barnetrygden etter familieinntekt slik at de fleste får noe mindre og de som virkelig trenger det får en betydelig økning, men det får vi dessverre ikke styrt herfra – men det er en god begynnelse å starte med nettopp å stoppe den usosiale avkortinga.