UiA får 400 000 til å rekruttere flere lærere

Petter N. Toldnæs, Foto: Hugo Lande

Regjeringen setter av 10 millioner kroner til tiltak som kan få flere dyktige studenter til å søke seg til lærerutdanningene for trinn 1-7. Universitetet i Agder får tildelt 400 000 til rekrutteringstiltak.

– Vi trenger fortsatt mange flere kvalifiserte lærere nå og i årene som kommer. Derfor gir regjeringen til sammen åtte millioner kroner til lærerutdanningene i regioner med størst behov for flere lærere, slik at de kan jobbe aktivt med å rekruttere til dette viktige yrket. Det har vist seg å være god bruk av pengene. I tillegg skal vi sette i verk nasjonale tiltak, og finne ut hvordan vi skal få flere menn til å søke grunnskolelærerutdanning for 1-7 trinn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

I år er det flere som har takket ja til studieplassen sin ved lærerutdanningene enn noen gang i nyere tid. Til både grunnskolelærerutdanningen 1–7 og grunnskolelærerutdanningen 5–10 er antallet elever som har startet på utdanningen i høst økt med rundt 15 prosent sammenliknet med i fjor.

-Vi vil få flere av dem som søker seg til høyere utdanning til å se alle mulighetene læreryrket gir. Rekrutteringsjobben er noe vi skal gjøre sammen sier Høyres Svein Harberg.

– Jeg er glad for at Universitetet i Agder får tildelt midler til lærerrekruttering i regionen. Vi vet at det er et behov for flere lærere framover, og det er viktig at rekrutteringsarbeidet har en lokal forankring, sier Venstres Petter N. Toldnæs.

– Stadig flere velger lærerutdanning, og både søkertall og antall studenter øker. Det er et av samfunnets viktigste yrker, og vi fortsetter innsatsen med å få flere til å bli lærere, sier Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen.