Krever utslippsfrie cruiseskip fra 2025

Foto: Liv Kristin Aarberg

Venstre vil redusere utslippene fra Oslo havn. Gruppeleder Hallstein Bjercke krever at alle cruiseship skal utslippsfrie fra 2025.

Cruiseskipene er en klimabombe. Vi vil ha alle cruiseship utslippsfrie fra 2025, Hvis ikke får de ikke lov til å ankomme Oslo, sier Bjercke.

Forslaget er et av åtte forslag (se forslagene under) som Venstre foreslår med Høyre for å redusere klimautslippene i Oslo havn.

Dyrere å forurense

Bjercke foreslår også å endre avgiftene, slik at de miljøvennlige båter belønnes og forurensende båter betaler mer:

– Frem til havneavgiften er på plass, så vil vi gi kraftige incentiver for de som er utslippsfrie, mens det blir mye dyrere for båter som slipper ut.

Han peker til California, som har allerede har innført en slik ordning.

Byrådet vil ikke

Byrådspartiene Ap, MDG og SV vil ikke stemme for miljøkravet om nullutslippskip fra 2025:

– Vi tror at vi kan oppnå mye mer gjennom samarbeid, sier Oslos næringsbyråd Kjetil Lund (Ap) til NRK.

Venstres åtte forslag for en mer klimavennlig havn:

  1. Oslo havn skal være en nullutslippshavn innen 2030.
  2. Bystyret ber byrådet innføre betydelig sterkere miljødifferensieringer av havneavgiften (sammenlignet med oktober 2018) og rapportere til bystyret når dette er gjennomført.
  3. Det stilles krav om landstrøm for utenlandsferger fra 2020.
  4. Byrådet bes arbeide for landstrøm og utslippsfri inn- og utseiling for alle større skip innen 2025. Det rapporteres årlig om framdriften i dette arbeidet til bystyret.
  5. Det stilles krav om landstrøm for cruiseskip fra 2025
  6. Det stilles krav om nullutslipp ved inn- og utseiling for utenlandsferger og cruiseskip fra 2025
  7. Bystyret ber byrådet innen 1. juni 2019 fremme en sak om hvordan Oslo kommune kan iverksette tilsvarende miljøkrav til skipsanløp som er gjort i California med sikte på at en slik ordning innføres fra 2025.
  8. Bystyret ber byrådet stille krav om nullutslippsløsninger for lastebiler og andre tyngre kjøretøy som frakter til og betjener Oslo havn innen 2023.