Uttalelse: Nei til endringer i abortloven

Foto: iStock

Uttalelse vedtatt på Hovedstyremøtet 08.11.18:

Oslo Venstre mener abortloven bør basere seg på kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Loven må også av etiske hensyn sette begrensninger på hvor sent det er mulig å avbryte et svangerskap. Dagens abortlov balanserer disse hensynene godt. Retten til selvbestemt abort frem til tolvte uke må beskyttes. Dagens ordning med abortnemnder etter tolvte uke bør evalueres for å sikre at de få avslagene som gis ikke er vilkårlige, og en utvidelse av selvbestemt abort til 16 eller 18 uke bør vurderes.

I forbindelse med KrFs mulige inntreden i Solberg-regjeringen er to konkrete endringer i abortloven blitt gjenstand for offentlig debatt. Den første er reglene for svangerskapsavbrudd etter tolvte uke for barn med fare for alvorlig sykdom. Dette er allerede en svært vanskelig beslutning for de det gjelder. Oslo Venstre er mot endringer i abortloven som kan gjøre den beslutningen vanskeligere, eller som i verste fall kan føre til kvinner tvinges til å fullføre et svangerskap med et alvorlig sykt foster. KrF-politikere har klargjort at de forventer at endringer i loven ikke er symbolske, men at de vil føre til færre aborter. Oslo Venstre er mot både påstått symbolske og reelle endringer i retten til abort ved alvorlig sykt barn.

Oslo Venstre mener det bør tillates å tilby tester, som blodprøven NIPT (noninvasive prenatal testing), som kan avdekke en rekke forskjellige kromosomavvik og genetiske sykdommer tidligere i svangerskapet, slik at eventuelle svangerskapsavbrudd kan skje tidligere med mindre belastning for kvinnen.

Den andre endringen i abortloven som er blitt foreslått er å fjerne adgangen til fosterreduksjon (også kjent som tvillingabort). Det er i dag svært få tilfeller av fosterreduksjon, kun 38 tilfeller siden endringen i 2016, hvorav 12 har vært tilfeller med alvorlig sykdom/risiko for det ene fosteret. Inngrepet innebærer 5-10 % risiko knyttet til å miste det gjenværende fosteret. Av medisinske grunner gjennomføres fosterreduksjoner først i uke 13 av svangerskapet, også der kvinnen ber om det før tolvte uke. Oslo Venstre vil videreføre dagens praksis der dette regnes som en del av retten til selvbestemte abort.

Abortspørsmål er en viktig verdisak. Oslo Venstre har respekt for at KrF har et konservativt syn på dette spørsmålet, og forventer en tilsvarende respekt tilbake for et verdisyn, der kvinners selvbestemmelse vektlegges. En slik gjensidig respekt tilsier at ingen partier eller stortingsrepresentanter blir tvunget til å stemme for eller forsvare et syn man ikke har. Oslo Venstre mener også at en regjeringsavtale ikke bør inkludere en innskrenkning av abortloven eller noe som binder representanter fra noe borgerlig parti til å stemme mot sin egen samvittighet og sitt partis standpunkt i abortspørsmål. Dersom dette prinsippet følges er det med all sannsynlighet ikke noe flertall for endringer i abortloven, og det er noe KrF må godta.

Oslo Venstre vil:

  • Beskytte retten til selvbestemt abort frem til tolvte uke og vurdere utvidelse til sekstende eller attende uke.
  • Ikke endre på § 2c i abortloven, om svangerskapsavbrudd for barn med fare for alvorlig sykdom.
  • Tilby tester, som NIPT og ultralyd i uke 11, som kan avdekke alvorlige sykdommer tidlig i svangerskapet Opprettholde dagens regler knyttet til fosterreduksjon.
  • Bedre støtten til personer med alvorlige medfødte sykdommer og deres familier.
  • Ikke ha et forhandlingsresultat med KrF som innebærer at regjeringen skal fremme innskrenkninger i dagens abortlov, eller at Venstres stortingsrepresentanter forpliktes til å stemme for slike innskrenkninger.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**