Venstre styrker kulturminnevernet

Økt kunnskap om hvilke bygg og kulturmiljø vi må ta vare på blir resultatet av at FrP, Høyre og KrF støtter vårt forslag om en økning av bevilgningen til kulturminnevernet i Ullensaker.

– Med det voldsomme utbyggingspresset vi opplever i kommunen vår, MÅ vi vite hvilke verdier vi sitter med i form av verdifulle bygninger og miljøer når utbyggerne presser på, sier gruppeleder og ordførerkandidat Stein Vegar Leidal. Derfor er det viktig for oss at også nyere tids kulturminner blir registrerte og kommer med i kommunens kulturminnevernplan, poengterer han.

I sitt budsjettforslag hadde ikke rådmannen funnet plass til de 200.000 kronene fagavdelingen ønsket seg til å oppdatere kulturminneplanen. Resultatet av Venstres gjennomslag i forhandlingene blir at de får 100.000,- slik at arbeidet kan settes i gang. Opposisjonen, med Ap i spissen, har ikke prioritert en slik styrking i sitt alternative budsjett.

Venstre har markert seg sterkt innen kulturminnevern og byutvikling de siste årene. Den vellykkede innsatsen for bevaring av bankbygget (se bildet og denne faksimilen), den ikke fullt så vellykkede redningsaksjonen for Svea Kafe (se faksimile) og motstanden mot Bjørn Dæhlies monstrøse planer i Storgata 1 – 3 (les mer her) er eksempler på dette.

– Vi kommer til å fortsette innsatsen for de verdifulle bygningene i kommunen vår, og vi er kjempeglade for at fagfolkene nå får økt sine ressurser slik at kartleggingen av de viktigste historiefortellerne i Ullensaker kan bli fullført. Dermed får vi fakta og kunnskap å legge på bordet i møtet med utbyggerne, avslutter Leidal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**