Budsjettvedtak: 1 million til det frie kunstfeltet

I dagens møte i Fylkestinget starter behandlingen av budsjettforslaget som er forhandlet frem av Venstre, KrF, AP, SP, MdG og Høyre. Venstres gruppeleder Anja Berggård Endresen trakk frem satsingen på kultur i budsjettet. Les hennes innlegg her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Fylkesordfører

Det har vært en glede for Venstre å være med på budsjettforslaget som legges frem i dag, og jeg vil særlig trekke frem satsingen som vi gjør på kulturfeltet i dette budsjettet. Det er prisverdig at Rogaland fylkesko

Gruppeleder Anja Berggård Endresen under budsjettdebatten i Fylkestinget, 11. desember.

mmune i kontrast til andre lokale eller nasjonale bidragsytere justerer tilskuddene i henhold til pris og kostnadsvekst.

Dette er også noe jeg opplever at aktørene ute i feltet er takknemlige for. Men, det er ikke noe som skaper de store avisoverskriftene. Derfor vil jeg gi honnør til oss selv.

Fylkeskommunen har i mindre grad hatt tilgjengelige midler til å støtte opp om de frie, ikke-institusjonaliserte kunstfeltet.

Dette er kunstnere og andre aktører som jobber selvstendig med kunst og kultur, uavhengig av offentlige institusjoner.

Ved å sette av en årlig pott på 1 millionn kroner skaper vi mer robuste aktører på det frie feltet. Igjen vil dette kunne være med på å utløse mer penger fra kulturrådet. Det er jo dessverre sånn at Rogaland kommer relativt dårlig ut når kulturrådet tildeler.

Med 1 million kroner til det frie kunstfeltet sørger vi for at de også fremover skal utforske, utfordre og utvikle kunsten videre.

Jeg vil også trekke frem satsingen på regionmuseene. Der settes det av en halv million ekstra til MUST. De har ansvar for nærmere 200.000 kunst, kultur og naturhistoriske gjenstander. MUST består av 17 bygninger og i alt 10 museer.

Dessverre opplever de at andre bidragsyterne ikke gjør slik som fylkeskommunen, nemlig å justere for pris- og kostnadsvekst. Dette har over tid gitt museet både økonomiske og forvaltningsmessige utfordringer.

En halv million til MUST løser ikke alle utfordringene, men viser en regional vilje til at fylkeskommunen også videre er en stabil bidragsyter som bygger opp under de regionale museene våre.

Det gjør vi også med å sette av ytterligere en halv million ekstra til fordeling på alle regionsmuseene våre utover den konkrete støtten til Museum Stavanger.

Både som folkevalgt i kulturministerens eget parti, men også som leder i fylkes regional- og kulturutvalg er det derfor en sann glede å stå bak et budsjettforslag som legger opp til en så god satsing på kulturfeltet.

Tar man videre med seg de nye stillingene som vil komme på kulturminnefeltet er det en svært fornøyd folkevalgt som står foran dere.

Jeg høres kanskje vel lykkelig i ut i dag, men kultur gjør noe med deg.

En kultursatsing bidrar til lykke. Professor Gunnar Bjursell ved Karolinska Institutet har forsket på molekylærbiologi. Han har funnet ut at kultur kan hensette oss til en euforisk tilstand. Man kan se på aktiviteten i hjernen at det frigjøres dopaminer.

Å se kunst gjør at vi tolker på mange ulike måter. Vi tvinges til å gå utenfor komfortsonen vår og tenke uten at hjernen går på automatgir. Da utvikler hjernen vår seg raskere.

Takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**