Barn og unge på Nordstrand fortjener kultur

Kultur er viktig også for barn og unge. Nordstrand Venstre ønsker mer Kulturskole.

Da Venstre tok over Kulturdepartementet var det med en klar ambisjon å gi et løft til barne- og ungdomskulturen. Den oppvoksende generasjon skal ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Samtidig fortjener de å møte et kulturliv som bruker tid og ressurser på å tilrettelegge for nettopp dem. Barn og unge fortjener kvalitet.

En sentral del av dette er kulturskolen. Det er et av unges viktigste møter med både det profesjonelle og amatørfeltet. Men først og fremst er det vår viktigste arena for å gi mulighet til å skape sitt eget kulturuttrykk, samtidig som det legger til rette for å dyrke frem talentene. Ikke minst er det en ordning som gir alle like muligheter for deltakelse.

Kulturskolen står overfor noen viktige utfordringer. Akkurat nå står omtrent 3200 barn og unge på venteliste i kulturskolen for hele Oslo. For flere familier er også utgiftene med en kulturskoleplass for store for en trang familieøkonomi. Ikke minst må det være nok ressurser og kompetanse tilgjengelig for å kunne gi et innhold med kvalitet.

I bydel Nordstrand jobbes det med å bygge en egen kulturstasjon i bydelen, samt at det arbeides med å bygge opp en fullskala kulturstasjon i nabobydelen på Mortensrud. Fullskala kulturstasjon vil gi tilbud innen dans, teater/scenekunst, visuell kunst og musikk. Dette vil gi et enda bedre tilbud til barn og unge i vår bydel.

Nordstrand Venstre mener kultur er viktig, også for barn og unge. Derfor er vi glade for at Kulturskolen skal være en sentral del av det varslede løftet for barne- og ungdomskulturen. Vi håper det vil bety færre barn på venteliste og større mangfold og flere muligheter for barn på Nordstrand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**