Et grønnere og rausere budsjett

Venstres gruppe i fylkestinget (fra venstre: Eirik Bøe, Solveig Schytz og Tord Hustveit), foto: Viken Venstre

Venstre har gjort Akershus-budsjettet grønnere og rausere. Vi satser på kollektivtransport, skole og psykisk helse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Hever klimaambisjonene

Den 17. desember vedtok fylkestinget i Akershus budsjettforslaget til Venstre og samarbeidspartiene. Venstre har satt et tydelig grønt preg på budsjettet, og hever klimaambisjonene til Akershus betydelig.

Solveig Schytz er glad for at Venstre har satt et tydelig preg på budsjettet, foto: Johan Malvik

Budsjettet sikrer fortsatt vekst i kollektivtrafikken, fortsatt trykk på bygging av gang- og sykkelveier og slår fast at Akershus skal jobbe for at Osloregionen, innen 2030, skal bli verdens første storbyregion med utslippsfri transportsektor. Akershus inviterer med seg Oslo kommune og fremtidige Viken fylkeskommune, og setter av én million til koordinering av arbeidet.

– Dette er svært viktig for Venstre. Nå håper jeg Oslo takker ja til denne invitasjonen slik at vi kan få fart på arbeidet, sier Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus og Venstres 1. kandidat i Viken.

Akershus har de siste årene jobbet målrettet med å kutte klimagassutslipp, og har laget klimaregnskap, klimabudsjett og bærekraftrapport for å kunne styrke dette arbeidet videre fremover.

– I 2019 settes det av 24 millioner til fylkeskommunens miljøfond for å kunne gjennomføre tiltak raskere, sier Schytz.

Vil hjelpe skoleelevene

Flere og flere unge sliter med psykisk helse. Dette tar Venstre på alvor. Det vil derfor bevilges ytterligere midler til lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus, i tillegg til en ekstra stilling mobbeombud.

– Venstre setter fokus på psykisk helse både i regjering, og i fylkestinget i Akershus. Dette vil gjøre en stor forskjell for mange elever som sliter, sier Tord Hustveit, medlem i hovedutvalg for utdanning og kompetanse.

Budsjettet sikrer også store investeringer i de videregående skolene i årene som kommer, det er forventet en stor vekst i elevtallet i de videregående skolene i Akershus.

Løft for kultur og frivillighet

Budsjettforslaget legger opp til et løft for kultur og frivillig arbeid i Akershus. Det settes blant annet av to millioner til økt vakthold og renhold for å forsterke ordningen med gratis utlån av skolebygg til frivillige lag og foreninger på kveldstid og i helgene.

Budsjettet og økonomiplanen for 2019-2022 styrker også talentsatsingene som er etablert innen dans, musikk, teater og film i samarbeid med kulturskoler, videregående skoler, høyskoler og profesjonelle aktører. I tillegg etableres det et nytt talentutviklingsprogram innen visuelle kunstfag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**