Regjeringsforhandlingene er i gang

God stemning: Ola, Trine og Terje er i gang med regjeringsforhandlinger.
God stemning: Ola, Trine og Terje er i gang med regjeringsforhandlinger., Foto: Mona Lindseth

Regjeringsforhandlingene mellom Venstre, Høyre, Frp og KrF er i gang på Granavolden Gjæstgiveri i Hadeland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik forhandler på vegne av Venstre. Medlemmer og Venstres landsstyre har gitt dem gode innspill til arbeidet. De vil være opptatt av tiltak og politikk som er viktig for framtida – der vi tar vare på naturen, satser på skolen og skaper nye arbeidsplasser i hele landet. Det er nå et år siden Venstre gikk inn i regjering og startet jobben med å ta Norge i en grønnere, rausere og mer sosialliberal retning.

– I samarbeid med KrF, Høyre og Fremskrittspartiet har vi gjennom fem år vist at vi får til store og gode ting sammen. Vi er ikke enige om alt, men et nytt politisk samarbeid kan få en ny start her på Hadeland, sier Trine Skei Grande.

Trine før pressekonferansen.

Onsdag ettermiddag holdt partienes representanter en pressekonferanse hvor Trine understreket at mye har skjedd siden Jeløy-erklæringen. Høstens rapport fra FNs klimapanel har gitt verdens politikere en marsjordre: utslippene kuttes kraftig for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Derfor er er det viktig at statsministeren i sin nyttårstale sa at «Vi vil skjerpe målene slik at Norge gjør vår del for å unngå farlige klimaendringer». Nå har vi sjansen til å nå klimamålene og omstille Norge.

[fb_plugin video href=”https://www.facebook.com/venstre.no/videos/391729124912057/” ]

En regjering som kutter utslipp

Venstres hovedprioritet i regjeringsforhandlingene er å kutte klimagassutslipp. Skal verden lykkes med å begrense oppvarmingen ned mot 1,5 grader, må de globale utslippene kuttes ned mot null innen midten av århundret og deretter ha negative utslipp. Som en stor eksportør av fossil energi har vi et moralsk ansvar for å gå i front i den grønne omstillingen.

Norsk klimapolitikk må ha mål om å kutte utslipp raskest mulig, utvikle teknologiske og sosiale løsninger som gjør det mulig for verden å nå nullutslipp, bidra til at Norge når nullutslipp før midten av århundret og omstille norsk økonomi.

Denne omstillingen må også bidra til en utvikling som sikrer det biologiske mangfoldet og et bærekraftig velferdssamfunn. Politikken må forsterkes slik at det lønner seg å velge miljøvennlig, og samtidig må det legges til rette for at alle kan lykkes i nullutslippssamfunnet.

Forhandlerne er klare for noen intensive uker.
Forhandlerne er klare for noen intensive uker. Foto: Mona Lindseth

Viktige gjennomslag i det borgerlige samarbeidet 2017/2018:

Vi satser på skolen: Det blir flere lærere i skolen. Søkningen til lærerutdanning øker kraftig, og flere lærere får og ønsker videreutdanning. I den videregående skolen er frafallet lavere, flere søker yrkesfag og flere får lærlingeplass. 11 måneder studiefinansiering innføres, og fra juni 2018 er vi halvveis i gjennomføringen. Barnehageplass er blitt billigere for familier med dårlig råd.

Vi skaper arbeidsplasser: Arbeidsledigheten synker, det skapes flere arbeidsplasser og det er vekst i økonomien. Det er gjort mange små viktige tiltak for næringslivet, som for eksempel forenklinger der målet var 15 mrd. og resultater for 2018 er på 15,2 mrd. Det viser at vi er på rett vei, selv om unødvendige skjema og regler fortsatt hemmer ytterligere vekst i næringslivet.

Vi tar vare på naturen: Vi har vernet Lofoten, Vesterålen og Senja. Ressursene til kampen mot plast i havet er mer enn doblet. Vi ser en grønn revolusjon i fergetransport og norske verft, og det utvikles nye skip med mindre utslipp som gir grunnlag for eksport. Antallet elbiler på norske veier er i kraftig vekst, og satsingen på kollektivtrafikk er styrket og har gitt grunnlag for passasjervekst.
I tillegg er en rusreform som hjelper folk istedenfor å straffe dem på vei. I mange år har vi fremmet forslag på Stortinget om en mer human rusomsorg. Det er stemt ned av et flertall i Stortinget en rekke ganger. Tredeling av foreldrepermisjon ble vedtatt på Venstres landsmøte i 2017. Et år senere er det regjeringens politikk, og fedre får en lengre permisjonskvote enn de noen gang tidligere har hatt, en mulighet som fedre, mødre og ikke minst barna vil ha stor glede av.

Les mer: Viktige gjennomslag i det borgerlige samarbeidet

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få siste nytt før alle andre.

Følg også Trine, Ola og Terje på Facebook.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**