Lier Venstres styre

Lier Venstres årsmøte har valgt nytt styre. Ny styreleder er Terje Leigland, nestleder Frank Gøran Pedersen, styremedlemmer Caroline Thorbeck, Erika Melhus, sekretær Tor K. Haugen og revisor Olav Breivik., Foto: Lier Venstre

Lier Venstres styre for 2019 ser slik ut:

  • Tor Kristen Haugen (leder)
  • Caroline Thorbeck (nestleder)
  • Olav Breivik (kasserer)
  • Erika Melhus (styremedlem)
  • Geir Cato Kristiansen (styremedlem)

 

Varamedlemmer:

  • Marianne Berg (1. vara)
  • Maria Løkstad Grande (2. vara)

 

Gruppeleder Tove Hofstad tiltrer styret på vegne av kommunestyregruppa, uten stemmerett.