Ny frist for innspill til fylkestingsprogrammet: 23. januar

Foto: Bernhard Weigel

Programkomiteen vil minne om at forslaget til fylkesprogram 2019-2023 er på høring. For å få med oss de beste sakene og viktigste tiltakene ønsker vi flest mulig innspill og kommentarer til forslaget.

Det er altså fremdeles mulig å komme med dine innspill til programmet, og vi utvider fristen for å gi innspill til 23. januar.

Etter innspillene fra medlemmene er bearbeidet legger programkomiteen frem et andreutkast for årsmøtet 2.-3. februar. Der vil det også være mulig å komme med endringsforslag før det endelige programmet vedtas.

Alle kommentarer og endringsforslag sendes til: [email protected]

Programkomiteen består av:
Jacob Haugmoen Handegard – Arendal
Beate Marie Johnsen – Farsund
Sara Sægrov Ruud – Risør
Cecilie Kyllingstad – Evje og Hornnes
Endre Helgeland – Lillesand (leder)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**