Asker Venstre med nytt styre

Fra venstre: Tom Borgen Kristiansen, Merete Haug, Ellen Høvik, Jarle Lind-Nilsen, Elisabeth Holter-Schøyen og Annemarie Abeler , Foto: Asker Venstre

Asker Venstre avholdt historisk årsmøte 8. januar på Venskaben. Røyken og Hurum Venstre sluttet seg til Asker Venstre. Et nytt styre ble valgt med Jarle Lind-Nilsen som første leder av det nye store Venstre laget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Det nye styret består av:

 • Leder: Jarle Lind-Nilsen, Heggedal
 • Nestleder: Gro Buttingsrud Martnes, Heggedal
 • Mats Melbye, Sæthre
 • Merete Haug, Klokkarstua
 • Ellen Høvik, Østenstad
 • Elisabeth Holter-Schøyen, Hallenskog
 • Anne Marie Abeler, Vakås
 • Kristian Kvam, Vollen
 • Daniella Torsvik, Slemmestad

Varaer:

 • Marit Brochman, Vollen
 • Ronny Haug, Sætre
 • Tom Borgen Kristiansen, Vollen

Jeg ser på det nye styret som et godt team. Det er spennende oppgaver som ligger foran oss med å utvikle den nye kommunen. Vi gleder oss til å fortsette det positive arbeidet fra de tre Venstre lagene.

– Jarle Lind-Nilsen, ny leder i Asker Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**