Tverrpolitisk møte om digitalisering

Tirsdag 22. januar klokken 19.00 holdes tverrpolitisk møte om digitalisering på Dalheim.

 

Det viktigste for oss mennesker er aktivitet livsglede og sosial deltagelse.

Forskning viser samme resultat over hele verden og er langt viktigere en alt annet – tilsammen.

For å utvikle Hurdalssamfunnet må vi sammen utvikle og bidra med kunnskap for å sikre ett godt sted å leve, til ett godt samfunn, med ressurser til å gi tjenester med verdighet og kvalitet til de som trenger det mest – i alle livsfaser.

Nylig er vedtatt sentrumsplan i Hurdal. Der har vi muligheten for å utvikle fellesskap og aktiviteter igjennom hele livsløpet, der nettopp teknologi for samhandling kommunikasjon og tjenesteproduksjon må bygges inn før grunnstein nedlegges.

For å få dette til vil vi etablere arenaer for kunnskapsformidling, diskusjoner og å gi innbyggere, administrasjon og ledelse, kunnskap og visdom for å kunne ta de gode beslutninger for hele Hurdalssamfunnet, og gjerne flere med!

Trenger vi å prioritere og effektivisere?

I dette bildet ligger også ansvaret for eget liv – som kun mitt eget!

Vel møtte til en spennende kveld på Dalheim.

Dalheim_Hurdal_22_01_2019_v4

 

Møtet er et samarbeid mellom Ap, Sp, KrF, MdG, H og V.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**