Referat fra årsmøte 13.01.2019

Foto: Sjur Vammervold

Antall møtte: 15. Senere 17.

Trygve Sande, Elisabeth Hals, Ingrid Husdal Dørum, Bente Sande, Haakon Nordseth, Hans Bøe, Eirik Lien, Inger Lise Toftaker, Anne Ween, Bjørg Golten Sneve, Tore Sneve, Ingrid Mellem, Målfrid Øye, Sjur Vammervold og Kyrre Riise, Kjetil Sandsten og Hans Henrik Thaulow.

Inger Lise Toftaker forlot møte før møteslutt. Kjetil Sandsten og Hans Henrik Thaulow ankom møtet etter møtestart.

1. Åpning og godkjenning av saksliste.

Punkt 9 blir eget møte og utgår som sak i årsmøte. Vedtatt.

2. Valg av møteleder.

Hans Bøe enstemmig valgt.

3. Valg av sekretær.

Sjur Vammervold enstemmig valgt.

4. Årsmelding for laget.

Enstemmig vedtatt.

5. Årsmelding for de ulike utvalgene.

 • Hans Bøe la fram driftutvalgets rapport.
 • Trygve Sande la fra formannskapets rapport.
 • Hans Bøe la fram kommunestyrets rapport.
 • Årsmelding for laget lagt fram av Hans Bøe.
 • Kyrre Riise la fram bygningsrådets rapport.

6. Regnskap for 2018.

Lagt fram av Bjørg Golten Sneve. Godkjent.

7. Kontingent for 2020.

Kontingent for 2020 er 150,-. Vedtatt.

8. Valg.

 • Ny leder for ett år. Innstilling: Ingrid Husdal Dørum. Valgt.
 • 2 styremedlemmer for 2 år. Innstilling: Trygve Sande og Elisabeth Hals. Valgt.
 • 2 varamedlemmer for ett år. Innstilling: Henrik Ottersen og Bjørg Golten Sneve. Valgt.
 • Valgnemnda for ett år. Innstilling: Hans Bøe og Bente Sande. Valgt.
 • Revisor. Innstilling: Astrid Fjøsne Berge. Valgt.
 • Utsendinger til fylkesårsmøtet 1.-3. Februar. 4 utsendinger: Elisabeth Hals, Haakon Nordseth, Iver Vammervold og Tobias Ørstad. Valgt.
 • Vara til fylkysårsmøtet: Kyrre Riise, Eira Vammervold og Hans Bøe. Valgt.

Virksomhetsplan for året 2019.

a) Valgprogram for 2019. Haakon Nordseth med innspill om folkehelse. Debatt rundt temaet folkehelse. Hans Bøe, Kjetil Sandsten, Trygve Sande, Bjørg Golten Sneve og Ingrid Mellem tok ordet.

Referent: Sjur Vammervold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**