Pressemelding: Hallstein Bast ut – Magdalena tar over som gruppeleder

Foto: Lardal Venstre

Hallstein Bast har i dag meldt seg ut av Venstre. Ordførerkandidat Magdalena Lindtvedt overtar som gruppeleder: —Mitt mål er økt fremtidsoptimisme og samarbeidsklima i Larvik, sier Lindtvedt.

Siden 1999 har Hallstein Bast stått i spissen for Larvik Venstre. Han har stått for sine meninger, tatt kampene både internt og eksternt, og han utrettelig jobbet for Venstre. I dag har Hallstein meldt seg ut av Larvik Venstre. Kommunestyrerepresentant Magdalena Lindtvedt tar over som gruppeleder.

Pressemelding: Hallstein Bast ut – Magdalena Lindtvedt tar over

 

Å være folkevalgt i så lang tid gjør at man setter synlige spor og det gjelder særlig Hallstein. For noen har nok blitt provosert av Hallstein Basts tydelighet og standhaftighet, men for noen har han vært en utrettelig våpendrager. Hallstein har gjort utrolig mye for Larvik, Stavern og også for Venstre. Hans viktigste egenskap er nok at han fått de rundt han til å tenke annerledes og strekke seg litt til.

—Som 15-åring tok jeg stilling til den sosialliberale ideologien, med mangfold og frihet samtidig som samfunnet skal trygge alle likeverdige vilkår. Venstre heier på gründerskap, private alternativ og nye ideer i kombinasjon med kommunalt ansvar. Både jeg og Hallstein er fremtidsoptimister, og vår menneskesyn forener oss, sier Magdalena Lindtvedt.

—I Hallsteins utmeldelse fremmer han imidlertid noen påstander om lokale og nasjonale brudd på overordnet venstrepolitikk. Jeg skulle ønske at Venstre var disse påstandene foruten. Påstandene beror på uenighet i enkeltsaker, spesielt jernbanetraséspørsmålet. Venstre søker politisk gjennomslag på alle arenaer, og fremover vil innbyggerne se et mer forsonende og lagbyggende Larvik Venstre. Mitt mål og ønske er at Venstre skal markere seg tydeligere for konstruktiv dialog og samarbeid, og jeg er rimelig trygg på at Hallstein og Venstre i mange saker fremover kommer til å lande på de samme konklusjonene ved avstemninger, til tross for at vi formelt skiller lag politisk, sier hun videre.

­—Larvik Venstre søker samarbeid for en bedre skole for barna, krafttak for miljø, og mindre utslipp, nye arbeidsplasser og å gjøre det attraktivt for bedrifter å etablere seg her. Saker som dette løses best gjennom et godt samarbeidsklima mellom de øvrige politiske partiene. Vi mener Larvik kommune trenger et nytt lederskap der vi styrer med politikk og idéer, og der folk flest slipper til og kan ta del i spørsmål som påvirker deres hverdag. Venstre har i dag stor tilstrømning av nye medlemmer og mange nye driftige personer med på laget som vil inn i kommunestyre for å skape samarbeid, dialog og fremtidsoptimisme. Vi kommer å savne Hallstein på det laget, sier Magdalena videre.

Hun tar nå over roret for Venstre som gruppeleder i Larvik kommunestyre og har som mål å være enda tydeligere på at Larvik trenger samarbeid, dialog og fremtidsoptimisme. Hun ser det som ett av sine fremste oppdrag å etablere god dialog, minimere konflikter og innta et optimistisk lederskap og fremtoning.

—Å være folkevalgt er et viktig og ærefullt oppdrag som jeg tar med stor glede og alvor, avslutter Magdalena Lindtvedt, som er innstilt som Venstres ordførerkandidat i Larvik kommune.

Pressemelding: Hallstein Bast ut – Magdalena Lindtvedt tar over