Dyr har egenverdi

Dyr har egenverdi!

Politisk uttalelse, Farsund Venstre

Venstre er opptatt av at dyr skal leve godt. Avstanden mellom mishandling av dyr og mennesker, er kort. Det er i samfunnets interesse å bidra til best mulig dyrevelferd. I budsjettforslag for 2019 ønsket Farsund Venstre å bevilge 50.000 til Dyrebeskyttelsen i Farsund. Frivillige aktører gjør en formidabel innsats for å ivareta dyr i en sårbar situasjon. Folk kaster dyr på dør, lar være å gi dem mat, nødvendig helsehjelp eller sterilisering. Dyr kan også forville seg bort fra sine eiere. Dyrebeskyttelsen sørger for et hjem, mat, veterinærbesøk, sterilisering og omplassering så sant de har frivillige og kapasitet. Arbeidet er krevende og skjer helt på frivillig basis. Kommunen har vedtatt en frivillighetserklæring. Den sier bl.a.:

Kommunen vil legge til rette for frivillige som ønsker å løse samfunnsoppgaver.
Kommunen vil arbeide for å styrke de kommunale tilskuddsordningene til frivilligheten.
Informasjon om tilskuddsordningene for frivilligheten skal være lett tilgjengelig.
Frivilligheten får bruke lokaler i kommunale bygg gratis.

Kommunen må følge opp erklæringen, også i frivillig arbeid som bidrar til bedre dyrevelferd.