Ny regjering: Trine Skei Grande er kultur- og likestillingsminister

Venstres leder Trine Skei Grande er regjeringens kultur- og likestillingsminister. I den nye regjeringen vil Ola Elvestuen fortsette som klima- og miljøminister, mens Iselin Nybø vil fortsette som minister for forskning og høyere utdanning.

I dag presenterte statsminister Erna Solberg den nye regjeringen med Venstre, Høyre, Frp og KrF. Venstres leder Trine Skei Grande er regjeringens kultur- og likestillingsminister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

-Jeg er stolt og glad når jeg står her som ny likestillingsminister i en regjering der alle de fire partilederne i dag er kvinner. Likestilling har vært en svært viktig sak for Venstre siden vi som første parti i 1886 fremmet forslag om stemmerett for kvinner. Og det har vært en drivkraft for meg helt siden jeg som 13 år gammel meldte meg inn i Venstre, sier Grande.

Venstres Eva Kolstad var Norges første kvinnelige partileder, verdens første likestillingsombud og nestleder for FNs kvinnekommisjon.

Venstre har en lang tradisjon med å kjempe for likestilling og kvinners rettigheter. Venstrekvinnene Betzy Kjeldsberg, Fredrikke Mari Quam og Gina Krog var blant de første kvinnesaksforkjemperne, og Venstres Eva Kolstad var Norges første kvinnelige partileder, verdens første likestillingsombud og nestleder for FNs kvinnekommisjon.

– Det er et ansvar og en historie jeg kjenner på. Mange kvinner har gått opp veien for oss i likestillingskampen. De har vi mye å takke for. Vi glemmer ikke Kim Frieles kamp for skeives rettigheter, eller Gro Harlem Brundtland og Kristin Halvorsen som Norges første kvinnelige statsminister og første kvinnelige finansminister, sier Grande.

Internasjonalt ansvar

Likestilling er også en internasjonal kamp. Forfølgelse av kvinner er et stort internasjonalt problem. Vold mot kvinner er fremdeles et stort problem også her hjemme i Norge.

– Norge er i front når det gjelder likestilling, kvinners rettigheter og skeives rettigheter. Men kampen for likestilling og kampen mot diskriminering er ikke over. Alt for mange opplever diskriminering og at de ikke blir fullt ut anerkjent og akseptert på bakgrunn av kjønn, etnisitet, legning eller funksjonsnivå. Vi må stå opp for retten til å elske hvem man vil, og styrke arbeidet mot menneskehandel, vold i nære relasjoner og seksualisert vold mot kvinner. Vi må bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, og fordommer basert på kjønn, seksuell identitet og etnisitet. Vi må sørge for at Norge går foran internasjonalt for å fremme rettigheter for seksuelle minoriteter. Retten til deltagelse i arbeidslivet og fellesskapet skal være lik for alle uavhengig av funksjonsnivå, sier Grande.

– Venstres mål er at Norge skal ha verdens beste skole med de aller beste lærerne sier Iselin Nybø, minister for forskning og høyere utdanning.

– Vi har mye som gjenstår før vi når målet om full likestilling. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som ny likestillingsminister, fortsetter hun.

Elvestuen og Nybø fortsetter som klimaminister og forskningsminister

I den nye regjeringen vil Ola Elvestuen fortsette som klima- og miljøminister, mens Iselin Nybø vil fortsette som minister for forskning og høyere utdanning.

Les også: Ny regjeringsplattform med Venstre, Høyre, Frp og KrF


– Vår tids viktigste kamp er kampen mot klimaendringene. Vi må ta vår del av ansvaret for å løse klimautfordringen. Derfor skal denne regjeringen føre en svært ambisiøs klimapolitikk. Vi må kutte klimagassutslipp samtidig som vi sikrer økonomisk vekst og flere arbeidsplasser. Vi har et næringsliv som er helt i front i det grønne skiftet og vi har verdens grønneste bilpark. Men FNs rapport i fjor høst viste at vi må bidra mer og strekke oss lenger Det betyr blant annet at vi må bygge mer jernbane, satse mer på kollektiv, el og nulluslippsbiler, sier Ola Elvestuen.

– Venstres mål er at Norge skal ha verdens beste skole med de aller beste lærerne. Vi har gjort en del og mye går riktig vei – flere lærere enn noensinne tar videreutdanning og det er rekordmange som søker seg til lærerutdanningen. Stadig flere fullfører videregående skole. Det er veldig bra. Men skal vi nå målet om verdens beste skole må vi trappe opp satsingen på læreryrket, sier Iselin Nybø.

Nye arbeidsplasser og mindre fattigdom

Næringspolitikk er en svært viktig sak for Venstre og for denne regjeringen. Det er mye næringspolitikk i alle de tre departementene som Venstre styrer. Ikke minst Ola Elvestuen sitt departement hvor grønn omstilling av næringslivet er et hovedansvar. Forskning utgjør også en stor og viktig del av næringspolitikken og er helt avgjørende for grønn omstilling.

– Vi trenger flere grønne jobber over hele landet, og flere bein å stå på når oljen tar slutt. Vi har allerede gjort det enklere for gründere å få tilgang på risikokapital og vi har styrket det sosiale sikkerhetsnettet. Nå skal vi utvide muligheten for gründere til å ta ut dagpenger ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet. Opsjonsbeskatningen skal forbedres og vi skal ha en full gjennomgang av sosiale rettigheter og sykepenger for gründere, sier Trine Skei Grande.

Hun understreker også at kampen mot barnefattigdom skal fortsette.

– Barn i familier med dårlig råd får i dag tilbud om gratis kjernetid. Nå skal vi også trappe opp kampen mot fattigdom med tilbud om gratis SFO for familier med dårlig råd. Det vil gi flere barn en bedre start på livet og en bedre start på skolen. Det er svært viktig i kampen mot fattigdom, og øker sjansen for at flere lykkes på skolen og lykkes videre med utdanning og arbeid, avslutter Grande.

Les også: Venstre i regjering

Bli med på laget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**