Venstre i regjering (2018-2021)

Venstre i regjering: Iselin Nybø er næringsminister, Sveinung Rotevatn er klima- og miljøminister, Guri Melby er kunnskaps- og integreringsminister og Abid Q. Raja er kultur- og likestillingsminister

Venstre gikk inn i Erna Solbergs regjering  i januar 2018, og fikk da tre statsråder. Regjeringsplattformens hovedområder er blant annet å oppfylle Norges klimaforpliktelser, redusere fattigdom – særlig blant barnefamilier – og gjennomføre et integreringsløft. I tillegg inneholdt Jeløyerklæringen store planer for å skape et mer inkluderende arbeidsliv, sikre gode velferdsordninger og omstille norsk økonomi.

14 januar, 2018

Venstre blir med i Solberg-regjeringen

Venstre er med på å danne en ny regjering.


Regjeringen ble utvidet til en flertallsregjering da Krf gikk inn.

Venstres leder Trine Skei Grande er regjeringens kultur- og likestillingsminister. I den nye firepartiregjeringen fortsatte Ola Elvestuen som klima- og miljøminister, mens Iselin Nybø også fortsatte som minister for forskning og høyere utdanning. Samtidig ble det utarbeidet en ny politisk plattform, Granavolden-erklæringen..

22. januar 2019
24. januar 2020

Regjeringen ble en blågrønn mindretallsregjering da Frp valgte å tre ut.

I den nye trepartiregjeringen er partileder Trine Skei Grande kunnskaps- og integreringsminister, og har med seg Sveinung Rotevatn som klima- og miljøminister, Iselin Nybø som næringsminister og Abid Q. Raja som kultur- og likestillingsminister.

Kunnskap, klima, næring og kultur: Venstre i den blågrønne regjeringen

Guri overtar som Kunnskaps og integreringsminister

Guri Melby overtar som kunnskaps- og integreringsminister etter Trine Skei Grande

13. mar 2020
12. okt 2021

Erna Solberg søker avskjed som statsminister. Gahr Støre blir bedt om å danne regjering.

Støre-regjeringen tok over 14. oktober 2021

Granavolden-erklæringen

Granavolden-erklæringen (Granavollplattformen)

Last ned regjeringsplattformen: Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. (PDF)

Les også: «Ny regjeringsplattform med Venstre, Høyre, Frp og KrF»

Jeløyerklæringen

Last ned regjeringsplattformen fra 2018: Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. (PDF)

Noen viktige gjennomslag

med lenker til referanser i Venstres politiske program 2017-2021

 1. Ambisiøs miljø- og klimapolitikk (som bl.a. slår fast at norske klimagassutslipp med 40 % i ikke-kvotepliktig sektor, med ambisjon om å ta så mye som mulig av forpliktelsen nasjonalt)
 2. Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja , Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene i perioden
 3. Tredeling (tre like deler) av foreldrepermisjon
 4. Rusreform, inkl. oppmyking når det gjelder brukerrom og LAR
 5. Forbud mot pelsdyr
 6. Elbilfordeler (engangsavgift og mva) videreføres i hele perioden
 7. Differensiert oppholdsbetaling og gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier etter modell fra barnehager
 8. Forenkling for næringslivet: Ambisiøst mål om reduserte kostnader på 10 mrd. kroner i perioden
 9. Utvide videreutdanningstilbudet for lærer til flere fag
 10. Øke den offentlige forskningsinnsatsen ut over 1 prosent av BNP
 11. Inkluderingsdugnad for å få flere i arbeid og flere integrert i det norske samfunn
 12. Bedre sosiale rettigheter for gründere (pensjon spesielt)
 13. Gratis barnehage til alle barn i integreringsmottak
 14. Momsfritak for e-bøker
 15. Følge opp NTP slik at balansen mellom vei og kollektiv opprettholdes i tråd med planen i 4-årsperioden og at målet om at alt nybilsalg i 2025 skal være nullutslippsbiler nås.
 16. Ingen nye utslippstillatelser for gruveavfall/sjødeponi i perioden, og utrede forbud mot nye sjødeponi i Norge.
 17. Ambisjon om å realisere fullskala CO2-håndteringsanlegg i Norge
 18. Lettere å få arbeidstillatelser for asylsøkere
 19. Vedtakstidspunkt skal legges til grunn for behandling av «oktoberbarna»
 20. Flere kvoteflyktninger (ut over doblingen i 2018)
 21. Gi kommunene større handlingsrom generelt og i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder spesielt
 22. Flat CO2-avgift på 500 kr/tonn for alle sektorer og som trappes opp i perioden
 23. 1 prosent av BNI til bistand
 24. Innføre dobbelt statsborgerskap
 25. Sette ned en personvernkommisjon