Venstre i regjering

Ola, Trine og Iselin

Venstreleder Trine Skei Grande er Norges nye kulturminister, og har med seg Ola Elvestuen som klima- og miljøminister og Iselin Nybø som minister for forskning og høyere utdanning.

Venstre gikk inn i regjering i januar 2018, og fikk tre statsråder. Trine Skei Grande er kulturminister (utvidet til: kultur- og likestillingsminister) , Ola Elvestuen er klima- og miljøminister, og Iselin Nybø er høyere utdannings- og forskningsminister.

Den nye utvidede regjeringen vil oppfylle Norges klimaforpliktelser, redusere fattigdom – særlig blant barnefamilier – og gjennomføre et integreringsløft. I tillegg inneholder Jeløyerklæringen store planer for å skape et mer inkluderende arbeidsliv, sikre gode velferdsordninger og omstille norsk økonomi.

22. januar 2019 ble regjeringen utvidet til en flertallsregjering da Krf gikk inn. Venstres leder Trine Skei Grande er regjeringens kultur- og likestillingsminister. I den nye firepartiregjeringen vil Ola Elvestuen fortsette som klima- og miljøminister, mens Iselin Nybø vil fortsette som minister for forskning og høyere utdanning.

Les også: 14.1.2018: Venstre er med på å danne en ny regjering.

Venstres 25 viktigste gjennomslag

med lenker til referanser i Venstres politiske program 2017-2021

 1. Ambisiøs miljø- og klimapolitikk (som bl.a. slår fast at norske klimagassutslipp med 40 % i ikke-kvotepliktig sektor, med ambisjon om å ta så mye som mulig av forpliktelsen nasjonalt)
 2. Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja , Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene i perioden
 3. Tredeling (tre like deler) av foreldrepermisjon
 4. Rusreform, inkl. oppmyking når det gjelder brukerrom og LAR
 5. Forbud mot pelsdyr
 6. Elbilfordeler (engangsavgift og mva) videreføres i hele perioden
 7. Differensiert oppholdsbetaling og gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier etter modell fra barnehager
 8. Forenkling for næringslivet: Ambisiøst mål om reduserte kostnader på 10 mrd. kroner i perioden
 9. Utvide videreutdanningstilbudet for lærer til flere fag
 10. Øke den offentlige forskningsinnsatsen ut over 1 prosent av BNP
 11. Inkluderingsdugnad for å få flere i arbeid og flere integrert i det norske samfunn
 12. Bedre sosiale rettigheter for gründere (pensjon spesielt)
 13. Gratis barnehage til alle barn i integreringsmottak
 14. Momsfritak for e-bøker
 15. Følge opp NTP slik at balansen mellom vei og kollektiv opprettholdes i tråd med planen i 4-årsperioden og at målet om at alt nybilsalg i 2025 skal være nullutslippsbiler nås.
 16. Ingen nye utslippstillatelser for gruveavfall/sjødeponi i perioden, og utrede forbud mot nye sjødeponi i Norge.
 17. Ambisjon om å realisere fullskala CO2-håndteringsanlegg i Norge
 18. Lettere å få arbeidstillatelser for asylsøkere
 19. Vedtakstidspunkt skal legges til grunn for behandling av «oktoberbarna»
 20. Flere kvoteflyktninger (ut over doblingen i 2018)
 21. Gi kommunene større handlingsrom generelt og i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder spesielt
 22. Flat CO2-avgift på 500 kr/tonn for alle sektorer og som trappes opp i perioden
 23. 1 prosent av BNI til bistand
 24. Innføre dobbelt statsborgerskap
 25. Sette ned en personvernkommisjon