Uaktuelt å fase ut trikken

Foto: Liv Kristin Aarberg

Oslos Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke reagerer på Fabian Stangs (H) forslag om å fase ut trikken i Oslo.

Høyres tidligere ordfører vil ha vekk trikken. Det får Venstres førstekandidat i Oslo til å reagere.

– For Venstre er det helt uaktuelt å gå med på en utfasing av trikken i Oslo. Oslo kommune er i prosess med å fase inn nye trikker, som det blågrønne byrådet gikk til anskaffelse av i 2015, sier Bjercke.

I disse dager foregår det store investeringer i gategrunnen i Oslo for å forberede byen på de nye trikkene. Bjercke mener er helt meningsløst å drive med en innfasing av trikker for så å si at man skal fase dem ut.

– Trikken har en høy kapasitet, høy driftssikkerhet i egen trase og er godt likt av byens innbyggere. For å ta unna de store passasjerstrømmene i deler av byen, er trikken det beste virkemiddelet vi har nå, sier Bjercke.

Styrk tilbudet, ikke svekk det

Venstre ønsker å styrke tilbudet, ikke svekke det. Blant annet går partiet til valg på ny trikkelinje langs Ring 2, og realisering av trikken til Tonsenhagen.

– Venstre garanterer for fortsatt satsning på trikken, sier Venstres førstekandidat.

Investeringene som nå gjøres i nye trikker og ny infrastruktur vil gjøre trikketilbudet enda bedre og mer moderne.

– Når vi nå har gjennomført investeringer i milliardklassen på nytt materiell og infrastruktur, er det helt meningsløst å begynne en diskusjon om utfasing. Det er et blindspor, mener Bjercke.

Trikken hører hjemme i Oslos gater, og der skal den forbli med Venstres hjelp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**