Søndag øker kollektivprisene i Oslo. De burde vært redusert

Oslo Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke
Oslo Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke, Foto: Liv Aarberg

Med prisøkningen vil et månedskort i Oslo koste 750 kroner. Det er for mye.

Innlegg publisert i Nye Meninger 26.01.19:

Det er bred enighet i Oslo bystyre om at det er et mål at flest mulig skal reise kollektivt, sykle eller gå. Derfor er det et paradoks at prisene for å reise kollektivt har steget jevnt siden Venstre fikk satt ned prisen på månedskortet i 2008. Med søndagens prisøkning vil et månedskort i Oslo koste 750 kroner.

Det er for mye.

For Venstre er det helt grunnleggende at det skal være enkelt og billig å ta miljøvennlige valg. Når Oslos innbyggere velger å la bilen stå, er det valg som bidrar til lavere utslipp, mindre trafikk, støy og luftforurensing. Det skulle bare mangle at det lønnet seg. I Venstre vet vi at pris er avgjørende for hvilke valg man tar i hverdagen, og mens sittende byråd tilsynelatende mener frekvens er det eneste som betyr noe, har vi foreslått å gjøre noe med det stadig økende prisnivået, samtidig som tilbudet utvides og forbedres.

Derfor foreslår vi å sette ned prisen på månedskortet til under 600 kroner.

Forrige gang Venstre fikk satt ned prisen på månedskortet, fra 720 kroner i 2007 til 550 kroner i 2008, så vi hvilken effekt det hadde, og at antall kollektivreisende økte kraftig. I enkeltmåneder økte månedskortsalget med 60 prosent fra det ene året til det neste.

Med de ambisjonene Oslo kommune nå har for å redusere biltrafikken, er det på tide å gjøre en ny kraftig prisreduksjon for å få flere til å oppleve kollektivtrafikken som et attraktivt og rimelig alternativ. Når det nå blir stadig vanskeligere og dyrere å kjøre bil, nye bomsnitt oppføres og bompengene øker, er det en selvfølge for Venstre at dette må møtes med en tilsvarende satsing på å gjøre de miljøvennlige alternativene mer attraktive.

Derfor satser vi på flere og bedre gågater, ny sykkelvei og på et bedre kollektivtilbud med lavere priser.

I tillegg til å redusere prisen på månedskortet, ønsker vi å gi gratis kollektivtransport til alle under 18 år, og å sørge for at Ruter-appen automatisk omgjør enkeltbilletter til den rimeligste billettypen for dem som kjøper flere billetter over en periode. I sum tror vi disse grepene vil gi Oslos innbyggere et kollektivtilbud som oppleves rimelig og attraktivt – et fortrukket transportalternativ.

Skal vi lykkes med å redusere bilbruk og klimagassutslipp er det helt avgjørende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**