Sondre Hansmark på Pub-Liberal i Kragerø

25 personer, av dem flest ungdom, trosset snøværet siste dagen i januar, og kom på Pub-Liberal i Kragerø for å høre vår egen Unge Venstre-leder Sondre Hansmark presentere liberale idéer, i tillegg til saker og politikk som Unge Venstre er særlig opptatt av.

Dette var andre gang Pub-Liberal ble arrangert, og det ble en artig aften:

Sondre fortalte på møtet at han fikk sin politiske interesse vekket på u-skolen, temaet i samfunnsfagstimen var den kalde krigen. Frihet for enkeltindividet som en ukrenkelig rett, førte til at han valgte et liberalt parti, og han meldte seg inn i Unge Venstre. Videre pekte han på de viktigste sakene for UV for tiden: Ruspolitikk, Pelsdyr, Personvern – og spesielt: Utdanning: en skole som gir like muligheter for alle, Klima: nei til ny oljeleting, Internasjonalt samarbeid og handel: som hindrer krig og konflikter, sikrer samarbeid om behandling av flyktninger, og som er nødvendig for felles klimatiltak over landegrensene.

Hansmark aktiviserte de fremmøtte ved å stille spørsmål av typen: for eller imot stemmerett for 16-åringer, for eller imot aktiv dødshjelp, for eller imot lovlig narkotikabruk, for eller imot kongehuset etc. De som var fór en sak gikk til én side i lokalet, de som var imot gikk til andre siden, og vet-ikke folket ble stående i midten. En artig og illustrerende øvelse.

Det ble etter hvert god aktivitet i lokalet, forsamlingen stilte mange spørsmål til det Hansmark fremførte, og lang fra alle var enige: Her var unge høyrefolk, senterungdommen var godt representert, og det var elever fra Innovasjonsklassen på videregående. Unge Venstre tok freidig æren for pelsdyrforbudet i Norge, her kom det frem klar uenighet med fremmøtte fra senterungdommen. Et annet område som viste klar uenighet var olje- og oljeleting- og arbeidsplassene knyttet til den næringen.

Møtet drøftet også viktige saker for ungdommen i Kragerø: politikk handler om de nære ting! Går bussen ofte nok?, har vi barnehager i nærheten av der vi bor?, har vi muligheter til fritidsaktiviteter utover de tradisjonelle fotball- og håndballgreiene? Kan vi få til en ungdomsfestival i Kragerø? Skal ungdommen stimuleres til å bli delaktig og politisk aktiv, må f.eks elevrådet på u-skolen få mer å si, ungdom må få reell innflytelse på sin egen skolehverdag. Og det ble nevnt at lærerne i u-skolen godt kan gi mer info om politikk og de politiske partiene.

Til tross for uenighet om flere av sakene Sondre Hansmark presenterte, var arrangementet preget av en positiv holdning. Det var tydelig at ungdommen satte pris på å være med på møter av denne typen. Og teknisk arrangør -Kragerø Venstre – var meget godt fornøyd.