Næringssatsing uten styring

Anders Wengen Venstre Næringsvekst 2020 Næringsforeningen Drammen
Anders Wengen Venstre Næringsvekst 2020 Næringsforeningen Drammen, Foto: Peulle/Steinar Bleken

Hadde Næringsvekst 2020 vært i kommunal regi hadde posisjonen fått så øra flagret og man kunne tatt grep om utviklingen. Hadde det vært ute på et ordinært anbud med to års kontrakt og opsjon, kunne kontrakten blitt terminert nå – eventuelt reforhandlet med nye krav.

Nå hviskes det bare litt her og der. Det er et problem.

Hvorfor lykkes ikke Drammen?

Det går bra for mange av bedriftene i Drammensregionen. Det ville det gjort uten både Næringsvekst 2020 og Næringsforeningen. Men når mange, inkludert vi i Venstre, setter spørsmålstegn ved næringsutviklingen i Drammen, så er det fordi det ikke går så bra som vi forventer.

Å forklare det med at det er fordi det er så stor konkurranse fra andre deler av Østlandet blir meningsløst – det er jo nettopp derfor vi gjør en ekstra innsats. Og hvorfor lykkes de og ikke vi?

Det er nemlig mye som ikke går bra i Drammen – og det i stor grad på grunn av Drammen kommune. Eiendomsutviklere klager over sendrektighet hos kommunen, spillesteder blir truet med sanksjoner fordi de spiller musikk etter leggetid, sentrumshandelen sliter fordi man gjør byutviklingsgrep uten gode konsekvensanalyser og nå er man i ferd med å vedta en utvidelse av Holmen som vil være katastrofal for både byutvikling, næringsutvikling og klima.

Millioner til frokostmøter og konferanser

Dette er konsekvenser av politiske grep – som næringsforeningen burde vært de første til å adressere. De er helt, helt stille.

I juni 2016 ble næringsvekst 2020 vedtatt i bystyret, med finansiering fra og med 2017. Nå skriver vi januar 2019. Vi halvveis og har brukt fire millioner kroner. Utover at kommunikasjonsbyråene i byen har tjent godt på dette og at næringsforeningen har fått seg noen ettertraktede driftsmidler, er det vanskelig å se noen resultater overhodet. Spørsmålet om dette har vært fire millioner vel anvendte kroner er påtrengende.

Frokostmøter, omdømmefilmer og konferanser hadde vi før 2016 også, for å si det forsiktig. Hva er nytt? Hva er resultatene? Hvorfor skal dette bli en suksess?

Næringsvekst 2020 inngår i Drammen kommunes økonomiplan hvor det er listet opp 12 tiltak for næringsutvikling i Drammen. For seks av disse er ansvaret gitt til næringsforeningen. Med unntak av Internasjonale Drammen, som er et prosjekt det er søkt om, er de andre tiltakene tildelt næringsforeningen, og de er i stor grad knyttet opp til nettopp næringsvekst 2020.

Rolleblanding eller ansvarlig arbeid?

Sett utenfra er det vanskelig å forstå hvorfor kommunen har gitt såpass krevende utviklingsoppgaver til en organisasjon som først og fremst er en interesseorganisasjon for det allerede etablerte.

Det er åpenbart uheldig når en interesseorganisasjon får ansvar for forvaltningsoppgaver. Ikke minst er det uheldig fordi en da mister uavhengigheten. Hvilke vurderinger gjør de seg i forhold hva de kan adressere og hvordan, sett opp imot at kommunen er en av deres største donorer?

Nå planlegges det altså en utvidelse av Holmen som etter Venstres skjønn er både en miljømessig, en byutviklingsmessig og en næringsmessig skandale.

Hvis Kjølstad kommenterer dette som leder i næringslivsforeningen – gjør han det da som leder for næringsvekst 2020, som er Drammen kommunes forsterker for innovasjon og vekst, eller gjør han det som leder for interesseorganisasjonen til Drammen Havn? Hvordan skal vi vite når organisasjonen er en næringspolitisk stemme for sine medlemmer og når den er kommunens utstrakte utviklingsarm? Som næringsdrivende selv kan jeg love at det er en svært viktig distinksjon.

Et annet spørsmål hvilket handlingsrom den politiske ledelsen nå har. De har jo gitt dette oppdraget til næringsforeningen.

Det gjør rommet for kritikk av resultatene av N2020 betydelig mindre. Dessuten kritiserer man jo da interesseorganisasjonen til over 900 bedrifter i området, og det gjør man ikke – i hvert fall ikke i et valgår.

Dagens Næringsvekst 2020 har ikke skapt arbeidsplasser

Spørsmålene knyttet til NV2020 er mange. Hadde man lyst ut prosjekter som var anbud, kunne en ansvarliggjort en avtaleholder med at resultatene ikke er oppnådd.

Hadde man gjort det i kommunal regi kunne man ansvarliggjort politisk ledelse i tillegg til å få bygd næringslivskompetanse i egen organisasjon, noe som langt flere enn meg sterkt etterlyser. En kommuneadministrasjon med egen kompetanse på innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling ville gjort underverker – og kunne bidratt til at Drammen faktisk ble en næringsvennlig kommune der veksten i næringslivet i større grad kom på grunn av, og ikke på tross av, kommunen. Løsningen man her har falt ned på ser ikke ut til å ha gitt noen merverdi utover at næringslivsforeningen har fått mer makt og kommunen mindre å gjøre.

Det har i hvert fall ikke skapt nye arbeidsplasser.


Skrevet av Anders Wengen, ordførerkandidat for Drammen Venstre i valget 2019

Først publisert på nett i Drammens Tidende 6.2.19