Drammen satser på el-busser

Foto: Nils Maudal

Effektive og miljøvennlige busser

Mandag 11. februar var Drammen Venstres leder Timo til stede med mange andre skuelystne på Drammen busstasjon. Brakar markerte nemlig at deres første seks elektriske busser (el-busser) nå blir tatt i bruk på linje 51 Drammen-Mjøndalen. Venstre hilser utviklingen velkommen, for de nye bussene er både miljøvennlige, stille og ekstremt energieffektive.

Flere ladestasjoner og flere el-busser

I tillegg vil Brakar og kommunen, med støtte fra Enova, kunne satse betydelig på nye ladestasjoner og el-busser i fremtiden. For tiden planlegges det rundt 15 nye ladestasjoner i Drammen og Nedre Eiker, som skal betjene opp mot 20 elektriske busser. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) ser positivt på denne utvklingen.

– For å nå norske klimamål må vi ha teknologi for nullutslipp i alle delene av transporten. Regjeringens mål er at alle nye bybusser skal ha null utslipp eller bruke biogass fra 2025. Dette prosjektet i Drammen er et godt eksempel på et samarbeid som kan føre oss til målet. Det viser også at regjeringens bevilgning til Enova har store miljøeffekter over hele landet. Slike prosjekter vil jeg gjerne se mer av, sier Elvestuen.

Dette prosjektet i Drammen er et godt eksempel på et samarbeid som kan føre oss til målet.

Administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord, legger vekt på samarbeidet med Drammen kommune om utbyggingen. Ifølge ham har kommunen vært velvillig til å legge til rette for ladeinfrastruktur, noe som er viktig for en god og effektiv utbygging av ladeinfrastruktur. Sundfjord fremhever også hvor viktig Buskerudby-samarbeidet er for denne satsingen.

-Dette er kun starten på elektrifiseringen av bybusstrafikken i Buskerudbyen. Målet er at alle nye bybusser blir elektrifisert i Buskerudbypakke 2, og at vi kan se fram til kun elektriske bybusser i Drammen i 2024, sier Sundfjord.

Målet er at alle nye bybusser blir elektrifisert i Buskerudbypakke 2.