En offensiv satsing på næringsutvikling

Entreprenører
Entreprenører, Foto: RawPixel

Nye tider, gamle bragder

Ordføreren i Drammen svarer på min kritikk av næringsarbeidet i Drammen på en forutsigbar måte. Han begynner som vanlig med å skryte av gamle bragder. Dette har vært kredoet fra kommunens ledelse de siste 10 årene: «Det vi gjør i dag er riktig, for vi fikk til så mye før». Det er på tide å erkjenne at det er kaldt å sole seg i fjorårets sol. Vi har all grunn til å være stolte av løftet Drammen kommune har vært gjennom, men det er på høy tid at vi nå erkjenner at Drammen ikke lenger er best på byutvikling. At vi ikke lenger er den mest attraktive byen. Vi var best, men så ble vi late, og nå er vi forbigått av stort sett alle sammenlignbare byer på østlandsområdet.

Frokostmøter er ikke et argument

Så møter ordføreren min kritikk om at Næringsvekst 2020 til nå tilsynelatende har bestått av en lang rekke frokostmøter med å si at de har arrangert et frokostmøte om kommunale anskaffelser. Til det trengs ingen ytterlige kommentarer.

Så beskriver han alt som er planlagt i næringsvekst 2020, uten å en eneste gang si noe om hvorvidt han er fornøyd med resultatet eller hvordan det kan bli bedre, akkurat som jeg forutså i min kritikk. Han overlater det dessuten oppsiktsvekkende nok til det nye kommunestyre å ta nødvendige grep. Dersom det er sånn at ordføreren allerede har abdisert, så hadde det væt fint å vite hvem som styrer Drammen i dag. Det er nemlig ingen grunn til å vente til oktober med å gjøre noe.

Venstre vil samarbeide bedre med næringslivet

Også i Venstre er vi for å samarbeide med næringslivet. Men det er også viktig med en tydelig rolleforståelse og at ansvaret legges der det hører hjemme. Og det er kommunens ansvar at kommunen er en offensiv tilrettelegger for næringsutvikling, forskning og innovasjon. Og det er mye å ta tak. Hva kan vi gjøre for at Drammen kommune skal komme på offensiven og bli en god kommune for både det eksisterende og framtidige næringslivet?

Også i Venstre er vi for å samarbeide med næringslivet. Men det er også viktig med en tydelig rolleforståelse og at ansvaret legges der det hører hjemme.

I Drammen Venstre har vi en lang liste, men vi foreslår å begynne med følgende hovedgrep:

Våre tiltak for en sterkere næringssatsing

  1. Ansvarliggjøre kommunen som eier av kommunens næringsutviklingsarbeid gjennom å samle rådgivning og tjenester for næringslivet i én kommunal enhet. Denne kan også bistå kulturnæringsaktører, arrangører av ad-hoc arrangement mm.
  2. Styrke planavdelingen, både med tanke på saksbehandlingskapasitet og kulturminnekompetanse
  3. Innføre en garantiordning for svar på kommunale henvendelser og søknader, herunder byggesaker, skjenkeløyver mm
  4. Aktivt gå i markedsdialog ved offentlige anskaffelser, og legge til rette slik at også mindre, lokale leverandører har mulighet til å levere.
  5. Få på plass en gründerstrategi som sikrer gode, innovative økosystemer der kommunen, næringslivet, utdanningsinstitusjoner og sivilsamfunnet spiller hverandre gode.

Vi må skape en proaktiv kommune

Dette er konkrete, gjennomførbare tiltak som vil ha stor betydning for både godt etablerte og nye virksomheter. Men kanskje vel så viktig er det at vi må få en kommune som er offensiv og proaktiv overfor alle som driver, eller ønsker å drive, næringsvirksomhet i byen. Det fordrer tillit, det fordrer effektivitet og det fordrer vilje til å finne løsninger og det fordrer en ordfører som er villig til å ta grep – nå. Det er et politisk ansvar.


Først publisert 15.2.19 i Drammens Tidende

Av Anders Wengen, ordførerkandidat til lokalvalget 2019