– kommuneloven skal følges!

Beate Johnsen , Mona Wikøren. Lister

Farsund Venstres Beate Marie Johnsen måtte insistere på at kommuneloven ble holdt da rådmannen ville sette frem nytt forslag til vedtak i Farsund 365-saken etter å ha blitt kjent med nye regler i aksjeloven.

Politikerne vedtok å ikke ta lovlighetsklagen til følge, samt å be generalforsamlingen om å oppløse Farsund 365. Men det skjedde etter en spesiell og lang debatt i kommunestyresalen.

– Det har jeg gjort flere ganger

Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik gikk på talerstolen og sa at han ville legge frem nytt forslag til vedtak etter at han onsdag, samme dag som Lister24 skrev om at nye regler i aksjeloven trer i kraft fra 1. mars, var blitt gjort kjent med de nye reglene som får betydning for hvordan selskapet kan avvikles.

Kongsvik gikk gjennom sitt nye forslag til vedtak punkt for punkt, men ble avbrutt av Johnsen som gjorde oppmerksom på at rådmannen etter lovverket kun hadde møte- og talerett i møtet. Rådmannen fikk likevel fortsette sitt innlegg med å legge frem forslaget uten at dette ble avklart.

– Til spørsmål om det med rådmannens rettigheter i kommunestyret, så jeg kan ikke finne en paragraf som sier at rådmannen kun har møte- og talerett. Der jeg har vært rådmann før, har jeg hatt mulighet til å sette frem forslag til vedtak. Det har jeg gjort flere ganger og det har aldri vært stilt spørsmål ved det.

– I strid med kommuneloven

Senere i møtet leste Johnsen opp fra lovteksten.

– Det står i krystallklart i paragraf 3 i kommuneloven at rådmann har møte- og talerett. I kommentarer til lovteksten står helt klart at rådmannen ikke har forslagsrett. Hvis det har vært praksis i tidligere, så har det vært i strid med kommuneloven. Dette må vi få ryddet opp i, sa Johnsen bestemt.

 

Lars Tjelland (Frp) bekreftet at Johnsen hadde rett, men:

– Når det slår inn en endring i aksjeloven tre dager før generalforslamlingen skal ha møte, mener jeg likevel at rådmannen etter en rimelighetsvurdering likevel må ha en rett til å rette opp. Men greit – jeg gjør rådmannens forslag til vedtak til mitt forslag, sa Tjelland.

Ville ha konkrete svar

Partiene som også tidligere har vært kritiske til måten Farsund 365-saken er blitt håndtert på, Høyre, venstre og KrF, stilte også flere kritiske spørsmål som mest gikk på det man mente er manglende konsekvensutredning av det som ble vedtatt på møtet.

Også Lister24 har skrevet tidligere at det i saksfremstillingen ikke er redegjort for hvordan Farsund kommune skal ivareta forpliktelser, hvordan ansatte skal ivaretas og hvordan tjenester skal håndteres i sommer. Lister24 fikk vage svar av rådmannen som i det store og det hele viste til saksfremstillingen. I kommunestyret fikk man heller ingen utfyllende svar selv om det ble spurt eksplisitt etter disse.

– Hvordan skal man drifte av Lista fyr? Hvordan skal vekteren lønnes? Hvordan skal vi drifte turistinformasjonen? Hvilke tiltak f skal man ha for Besøkssenter våtmark Lista? Hva med gjestehavnen? Jeg vil gjerne ha konkrete svar, sa Edmund Stave (H) i spørsmålene som var adressert til rådmannen.

– Spørsmålene er diskutert internt i administrasjonen – med muligheter for hvordan dette kan løses. Av hensyn til jobben avviklingsstyret skal gjøre, er det ikke kommunisert ut. Administrasjonen har tenkt, men ikke konkludert. De tankene vi har fått skal vi ta videre med avviklingsstyret, sa Kongsvik og la til:

– Våtmarkssenter er ikke diskutert. Når det gjelder Lista fyr forventer vi en god dialog mellom avviklingsstyret og de involverte. Når det gjelder turistinformasjonen, så har man diskutert en ordning lik den vi hadde i 2018, eller så kan et annet alternativ være i portnerboligen. Når det gjelder gjestehavn og bobilcamp, så finnes det måter det kan løses praktisk på. Jeg kan ikke si det er sånn og sånn det skal gjøres, men vi vil skissere for avviklingsstyret mulighet for å ansette turistvert for en viss periode som blant annet kan kreve inn for bobilparkering og være til stede i turistinformasjon. Vi har dessuten et servicekontor som kan påta seg turistinformasjons-oppgaver.

Stave sa at han på ingen måte var beroliget av rådmannens redegjørelse. Det var det dessuten flere andre politikere som ga uttrykk for.

(Sitat: avisa Lister 14.02.19)