Venstre er mot gruvedumping i norske fjorder!

Jeg er ganske irritert over at det er Venstre som får all skylden for gruvedumping-saken i Repparfjorden. Den ble vedtatt i Stortinget i 2016, før Venstre gikk inn i Regjering. Vi var mot og stemte imot.

Når 85% av folket har stemt på partier som ønsker gruvedumping, så klarer ikke 15% som stemte miljøpartier å stoppe alt. Noe klarer vi, men ikke alt. Utslippstillatelsene ble gitt av en blå-blå regjering, med velsignelse av Ap og Sp.

Vil du sikre at miljøet tas på alvor framover, må du stemme på små miljøpartier for at de skal bli større og få mer makt! Det er dessverre litt sent å starte et Facebook-opprør nå, etter at saken er avgjort. Men det er selvsagt lov å håpe at dette gjør at noen av partiene snur.

Dersom du er opptatt av miljø, MÅ du stemme ved valg, melde deg inn i et parti og jobbe for dette hele tiden. Bare hvis miljøpartiene (tilsammen) blir store og større enn for eksempel FrP og Senterpartiet får vi stor nok makt i Regjering og/eller Storting til å ta kampen i alle miljøsakene. Vi er små og klarer ikke å få fullt gjennomslag alltid. Det sier seg selv hvis man ser på partienes størrelse. Venstre ønsker å sitte i Regjering for å få gjennomført mest mulig Venstrepolitikk. Som et lite opposisjonsparti får vi ikke gjort noen ting.

Meld deg inn i Venstre for å hjelpe oss å vinne de store, viktige sakene framover, enten de er lokale eller nasjonale.

https://www.venstre.no/blimedlem/