Vår ordførerkandidat Karin Virik

Karin Virik, Foto: Per Langevei Sandefjords Blad

Sandefjord Venstre ønsker å presentere sine toppkandidater til kommunevalget 2019. Først ute er vår ordførerkandidat Karin Virik som skriver følgende som seg selv:

Jeg har vært aktiv i Sandefjord Venstre i en evighet.

Det var miljøsaken som vekket mitt engasjement på slutten av 70-tallet. Hadde jeg ikke hatt 2 små barn den gangen så hadde jeg lenket meg fast i Alta under aksjonen – «la Elva leve». Nå har årene gått men engasjementet er fortsatt like sterkt – om ikke enda sterkere. For hvilken verden er det vi vil overlate til våre barn og barnebarn?

Jeg brenner for Venstres næringspolitikk – og vår klare profil når det gjelder små bedrifter.

Venstres næringspolitikk er viktig fordi de små bedriftene er ryggraden i norsk næringsliv – 90% av bedriftene har under 10 ansatte.

Jeg er selv gründer – og tilhører dem som vet hva det vil si å skape og drive egen bedrift. Venstres næringslivspolitikk er en av årsakene til at jeg er Venstrepolitiker.

Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften de 3 første årene for nye bedrifter – det er viktig og bra for gründere

Det er bra at vi vil innføre et minstefradrag på kr. 100.000.-

Og det er særdeles viktig at vi styrker de sosiale rettighetene til selvstendige næringsdrivende!

Jeg brenner for skolepolitikken vår.

Mens Høyre vil teste, teste og teste – er Venstre opptatt av å satse på læreren. Vi ønsker å rekruttere og utvikle de beste lærerne, og vi ønsker å redusere byråkratiet i skolen. Slik at lærerne får være lærere – og sørge for de gode opplevelsene i klasserommet. Vi ønsker å gi lærerne tilliten tilbake. Spesielt viktig i Sandefjord hvor vi har et målstyringsregime som skaper mye ekstra byråkrati og som gjør at lærerne må bruke mye av sin tid på måling og testing. Som Torbjørn Røe Isaksen sa det på Dagsrevyen den gangen han var Kunnskapsminister: «Vi er for måling i Høyre men ikke slik man gjør i Sandefjord»

Også brenner jeg for ytringsfrihet, åpenhet og maktspredning

Dette har vært en viktig fanesak for Sandefjord Venstre

I Sandefjord har Høyresiden sittet med makta i snart 100 år. Vi vet at makt korrumperer. Det gjelder uansett parti.

Venstres rolle som vaktbikkje har vært og er derfor vært svært viktig i Sandefjord. Vi har gjort dette ved: interpellasjoner, spørsmål og debattinnlegg i lokalavisa – og kontinuerlig utfordret både posisjonen og rådmann.

Det har gitt oss uttelling – gjort oss synlige og ført til noen endringer.

Disse sakene jeg har nevnt er svært viktige for meg. Men generelt er jeg med i Venstre fordi jeg brenner for vår ideologi. Jeg er sosial liberal – og jeg er opptatt av at Venstre blir tydeligere på vår grunnleggende ideologi i denne valgkampen:

  • Frihet uten egoisme – solidaritet uten sosialisme!

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**