Forslag til kommunevalgprogram – til behandling på årsmøtet

Asker rådhus
Asker rådhus, Foto: Olav Heggø
Programkomiteen i Asker Venstre er stolt over å legge fram forslag til kommunevalgprogram for 2019-2023.

Programmet skal vedtas på ekstraordinært årsmøte 21. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Programkomiteen har siden mai 2018 jobbet med programmet. Venstres ideologi og muligheter i den nye kommunen har vært inspirasjonskilder. Mange medlemmer har bidratt med innspill og konkrete forslag.

Alle medlemmer inviteres til å komme med endringsforslag som vil voteres over på årsmøtet. Frist for forslag: søndag 17. mars 2019.

 

Forslag til endringer i programmet og redaksjonskomiteens innstilling finner du her.

Fristen for å sende inn endringer er gått ut.

 

Se mer om årsmøtet 21. mars her.

Hilsen komiteens medlemmer

Christian Dyresen

Elisabeth Holter-Schøyen

Marit Helene Meyer

Andreas Hafslund

Merete Haug (nestleder)

Jostein F. Tellnes (leder)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**