-Brukerstyrt personlig assistanse handler om frihet og likeverd, ikke om helse

Mirnesa Balagic på talestolen på Venstres landsmøte 2019, Foto: Oda Scheel

-Jeg mener at BPA og rettigheter til BPA er endel av de liberale prinsippene Venstre står for: Frihet likeverd og felleskap. Og det vil folk med assistansbehov være en del av, sa Viken Venstres Mirnesa Balagic fra landsmøtets talerstol.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

I helgen vedtok Venstres landsmøte å jobbe for at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal sikre folk med assistansbehov en likeverdig deltakelse i samfunnet – ikke kun sikre basale helsebehov. Uttalelsen bygger på Mirnesa Balagics initiativ gjennom Viken Venstre. Les hennes tale her.

Du gir ikke BPA til folk for å støtte og være snill, men for de skal kunne delta på lik linje med de andre, sa Trine i et intervju for noen dager siden. Dette handler om likeverd!

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse, og skal sørge for at folk med assistansebehov skal kunne være aktive samfunnsborgere og delta i utdanning, skaffe seg jobb, få familie og ellers delta i samfunnslivet.

BPA er faktisk en av hovedgrunnene at jeg står her nå, uten BPA kunne jeg ikke engang drømme om å stille som kandidat til kommunevalget, og nå stiller jeg som 2 kandidat for Ullensaker venstre.

BPA handler om frihet og likeverd, ikke om helse. Det handler om folk med ulike assistansebehov både store og små.

Per nå er det også sånn at de som fyller 67 år kan miste rettigheten. Det er helt utrolig, du slutter ikke å leve når du fyller 67,

Her handler det om funksjonnshemmede som samfunnsborgere, ikke som syke, som trenger hjelp og skal tas vare på.

Noen av de viktige momentene her er perspektivet helse, i forhold til helselovgivningen. Det er at kommunene tolker lovverket i forbindelse med helse, som da gjør at det er utfordrende å få nok timer til annet enn basale behov og kommunene tolker dette veldig ulikt og det er ulik praksis.

Det er og utrolig viktig, at man kan vurdere, å få BPA inn i et annet organ, for å få litt mer orden på retningslinjer og praksis i forhold til hvordan BPA innvilges.

Derfor vil jeg innstille til uttalelsen for er sent av på vegne av Viken, og ber dere om å se på det.

Jeg mener at BPA og rettigher til BPA er endel av de liberale prinsippene Venstre står for: Frihet likeverd og felleskap.

Og det vil folk med assistansbehov være en del av!

Takk.

Les mer:

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**