Regjeringen bevilger støtte til stimulering av lesing blant barn og ungdom i Tromsø

Regjeringen har bevilget 14 millioner kroner i statsbudsjettet 2018 til
lesestimuleringstiltak for barn og unge i skolebibliotek og folkebibliotek som
benyttes som skolebibliotek. Midlene skal gå til skolebibliotek og/eller til
folkebibliotek der disse fungerer som skolebibliotek. Nå får 27 kommuner
tilskudd til sine skolebibliotek. Disse kommunene har gode prosjekter og har en
plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen. Tromsø kommune
søkte og vil motta støtte på 700 000 kroner. Støtten skal gå til
personalressurser eller kompetanseutvikling. Tilskuddet til skolebibliotek er del
av regjeringens satsing på tidlig innsats. Derfor er bibliotek på barnetrinnet
prioritert, men tiltak rettes også mot ungdomstrinnet.

-I regjeringsplattformen varslet vi en satsing på bibliotekene, nå leverer vi,
jubler Høyres Erlend Svardal Bøe. -Mange av prosjektene kan vise til
sammenheng med andre satsinger i kommunen, som for eksempel satsing
på språk, lesing, skriving, realfag, informasjonskompetanse, digitale
satsinger og kultur.

-Bibliotekene er viktige for å styrke elevenes leselyst og leseferdigheter, sier
Venstres Morten Skandfer. -Her får de lett tilgang til ny kunnskap i litteratur
og kultur. Elevene får mulighet til å utforske og gå i dybden på ulike temaer.
Bibliotekene er også fine møteplasser som kan bidra til integrering.

-Jeg er glad for at så mange kommuner ser skolebibliotekets betydning for
lesing, sier Fremskrittspartiets Anni Skogmann. -Det er viktig at alle elever
mestrer lesing tidlig. Lesing er en grunnleggende ferdighet alle trenger for å
lykkes i utdanning og arbeidsliv.

Dette er en fireårig satsing fra 2018 til 2021. Kommuner som ikke fikk
innvilget sin søknad i år, kan søke igjen neste år. Da er det viktig at
kommunene har en plan for pedagogisk bruk av skolebibliotek.

Morten Skandfer (Venstre) mob 90123452
Anni Skogmann (Fremskrittspartiet) mob 97717175
Erlend Svardal Bøe (Høyre) mob 99269813

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**