Uttalelse om luftambulansetjenesten

Nordland, Troms og Finnmark Venstre

Nordland, Troms og Finnmark Venstre vil uttrykke sterk bekymring over den uro
og ustabilitet som har oppstått innen luftambulansetjenesten i Nord-Norge.
Ambulansefly brukes i mye større grad som primærtransportmiddel for alvorlig
syke pasienter i Nord-Norge sammenlignet med resten av landet. Vi er helt
avhengig av en velfungerende operativ ambulanseflytjeneste når akuttsituasjoner
oppstår.

Kombinasjonen av tidlig prehospital behandling og hurtig transport med
luftambulansetjenesten til sykehus, vil ofte kunne utgjøre store forskjeller i
skadeomfang, seinskader og dødsrisiko. I mange tilfeller utgjør en sikker og trygg
luftambulanse forskjellen for innbyggernes helse. Usikkerhet rundt det daglige
luftambulanse-tilbudet er uholdbart.
Fra kommuneleger, sykehusleger og helsepersonellet i luftambulansetjenesten er
det ropt varsko om situasjonen. Nordland, Troms og Finnmark Venstre ber
helseminister Bent Høie ta sitt ansvar på alvor for å rydde opp i denne situasjonen.
Det trengs umiddelbart mer enn nødløsninger fra Regjeringen, Helse Nord og
Luftambulansetjenesten HF slik at luftambulansetjeneste sikres på et normalt og
trygt nivå.

Nordland, Troms og Finnmark Venstre er også åpne for en utredning med sikte
på offentlig drift av luftambulansetjenesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**