Klima, inkludering og god oppvekst, valgkampsaker

Kristiansand Venstre har vedtatt sitt program for perioden 2019-2023

«Klima, inkludering og en god oppvekst for alle vil være kampsaker for Venstre i neste kommuneperiode», sier ordførerkandidat Ivar Bergundhaugen i forbindelse med at Venstre har vedtatt nytt kommuneprogram.

Klimavennlige transportmidler er en av nøklene i arbeidet for å nå målet om å redusere utslipp, og Venstre vil i den forbindelse ha både flere ladepunkter for elbiler, flere bussruter og reduksjon i prisen på månedskort med 30%. «Dette er tiltak som er helt nødvendige for å hjelpe på overgangen fra kjøretøy med utslipp til kjøretøy uten, samt å gjøre det mer attraktivt for flere å reise kollektivt», sier Bergundhaugen.

Kampen mot barnefattigdom og utenforskap vil være viktig for Venstre også i neste periode, og Bergundhaugen trekker frem at den beste måten å forhindre utenforskap på er gjennom god intergrering og gode barnehager og skoler. Eksempler på viktige tiltak her kan være å innføre søskenrabatt uavhengig av om ett barn går i barnehage og ett barn på SFO, og å sørge for universell utforming i barnehager, skolebygg og på lekeplasser. «Det er viktig at barnehagebarn og skolelever føler trygghet, opplever mestring og finner egne interesser», sier Bergundhaugen.

Venstre har ikke glemt at det finnes problemer med utenforskap også blant de som ikke er barn, og vil blant annet utvide lavterskeltilbud for psykisk helse, gi arbeidstillatelse til asylsøkere som venter på svar på sin søknad, sikre at brukere av BPA tildeles tilstrekkelig antall timer og føre en inkluderende politikk for alle samfunnsgrupper.

«Med dette programmet fortsetter vi jobben for en klimavennlig kommune med høy verdiskaping fra et variert næringsliv, et rikt kulturliv og like muligheter for alle», avslutter Bergundhaugen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**