Venstre vil gi flere rett til gratis tannbehandling

Morten Skandfer, 1.-kandidat Tromsø Venstre Irene Dahl, leder Troms og Finnmark Venstre

Tannhelse er merkelig nok litt på siden av helsevesenet. Dårlig tannhelse kan bidra til dårligere livskvalitet hvis man ikke kan møte folk med et smil, det betyr mye for selvfølelsen.

Dårlige tenner kan være både stigmatiserende og sosialt belastende. Når tannhelsen blir dårlig, kan det også bidra til dårlig psykisk helse. God tannhelse er derfor et viktig forebyggende helsetiltak.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå utsetter mange lavtlønnede tannbehandling av økonomiske grunner, noe som kan medføre at problemene forverres og at det på et senere tidspunkt blir behov for mer omfattende inngrep til en enda høyere pris, og med mulige alvorlige komplikasjoner og følgesykdommer.

Mange rusavhengige har dårligere tannhelse enn den øvrige befolkningen. Dagens støtteordning gjelder for personer i statlig finansiert helseinstitusjon, i kommunal rusomsorg og personer under legemiddelassistert rehabilitering. Ordningen er rettet mot brukere som har en rusavhengighet eller er under behandling, men opphører når man utskrives. For å komme tilbake til samfunnet etter langvarig rusmisbruk, må man få muligheten til å møte folk på en ordentlig måte. Venstre mener derfor at ordningen bør utvides til å omfatte hele rehabiliteringsprosessen.

Venstre mener at det bør innføres en høykostnadsbeskyttelse som innebærer at staten dekker en prosentvis andel av kostnader til tannbehandling som overstiger 10.000 kroner.

Ordningen må innrettes på en slik måte at den treffer de som har størst behov. På sikt må tannhelse i sin helhet gjøres til en del av folketrygdordningen. I dag gjelder ordningen refusjon ved spesielle diagnoser som gir utfordringer i munnhulen, for eksempel visse kreftdiagnoser. Denne ordningen må forbedres og forenkles.

Venstre vil utvide og videreutvikle den offentlige tannhelsetjenesten slik at flere får støtte til ordinær tannbehandling og til større inngrep. Rettighetene til sårbare grupper som rusmisbrukere må særlig styrkes. Munnhule og tenner er en del av kroppen og på sikt må tannhelse bli en likeverdig del av folketrygden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**