Telemark trenger ikke hurtigdomstol sier Skien Venstres førstekandidat Gustav Søvde

Det er prisverdig av Roger Hegland i Varden 11. mars å være opptatt av kapasiteten for behandling av straffesaker i politiet og domstolene i Telemark. Men når han hevder at Telemark trenger en hurtigdomstol slik som i Oslo er han ikke helt godt informert.

I Nedre Telemark tingrett i Skien, som dekker ca. 75 prosent av befolkningen i Telemark, er det for flere år siden etablert et hurtigspor for mindre straffesaker, men hvor forholdet ikke er tilstått, ved at det hver uke er satt av en dommer som tar disse mindre sakene, og politiet har reservert en aktor for disse.

Dette betyr at disse sakene som regel blir behandlet innenfor et tidsrom av 3-6 uker, vel og merke dersom den forsvarer siktede ønsker seg har ledig tid, ellers kan det gå noe lenger tid. Hvis siktede har tilstått forholdet kan saken behandles på en enkel måte, og kan da ofte bli pådømt i løpet av 2-4 uker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle straffesaker hvor det skal være hovedforhandling, det vil si hvor det er meddommere, aktor og forsvarer, var 70 dager i 2018.

Dette betyr ikke at at alt er såre vel med bevilgningene til domstolene i Norge. Det har vært innstramminger, også ved Nedre Telemark tingrett, men foreløpig har domstolen med god innsats av de ansatte klart å holde saksbehandlingstidene nede. Men for øyeblikket kan det se ut som om saksbehandlingstiden for sivile saker er på vei oppover. Men det er andre domstoler i Norge som sliter betydelig mer med saksbehandlingstidene.

Hva gjelder de to øvrige domstolene i Telemark, Vest-Telemark tingrett i Kviteseid, og Aust-Telemark tingrett på Notodden, tror jeg ikke situasjonen er dårligere enn i Skien. Og det er nok de som vil mene at kapasiteten ville bli enda bedre utnyttet om alle domstolene i Telemark ble slått sammen til en, og at det ville bli en mer robust enhet. Men jeg har forståelse for at man ønsker å beholde domstoler og dermed arbeidsplasser lokalt.

I straffesakskjeden er det nok derfor politiet, som i hvert fall her lokalt, har de største utfordringene med at en del saker blir for gamle, som igjen fører til belastninger for ofrene, og at straffen må reduseres på grunn av lang saksbehandlingstid. Men dette er dessverre ikke et nytt fenomen, men har vedvart i mange år, både under den forrige og den nåværende regjering.

Dette er beklagelig for ofrene for forbrytelsene, vitner husker dårligere, og også for de tiltalte kan dette være uheldig, at man ikke får gjort opp og kommet videre. Det eneste lyspunktet i disse sakene er når tiltalte i løpet av lang saksbehandlingstid har tatt skjeen i en annen hånd, og har rehabilitert seg eller er på god vei. Hvis ikke saken da er for alvorlig kan retten idømme betinget straff eller kanskje samfunnsstraff, og håpe at den gode utviklingen fortsetter.

Gustav Søvde

1. kandidat for Venstre ved kommunevalget i Skien

foto: www.varden.no