Fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus må bestå

Fødeavdelingen i Kristiansund, «Foto:R.Helseth»

-Ledelsen i helseforetaket har gjennom lang tid fjernet funksjoner for så i neste runde å argumentere for hvorfor Kristiansund sykehus ikke kan beholde spesialiteter. Denne runddansen skaper frustrasjon og sinne. Det dramatiske nå er at fødeavdelingen skal legges ned i Kristiansund! – De mange skarpe røstene som hevder at alt er rigget og forutbestemt, får rett, gang på gang, skriver varaordfører Ragnhild Helseth og bystyrerepresentant Asgeir Bahre Hansen i denne uttalelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Foto: Bildet « Vi sitter her for å passe på fødeavdelingen vår» ble tatt i 2010 da vi var mange kvinner som hadde en aksjon der vi satt utenfor døra til fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus og passet på den da også nedleggingstruede fødeavdelingen. Gunn Fagerlie Johannessen og Ragnhild Helseth var blant vaktene i 2010. Fremdeles må vi passe på!

Aksjon for fødeavdelingen 2010

UTTALELSE om fødeavdelingen 19.03.19 RH/ABH:

Fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus må bestå

Ledelsen i helseforetaket har gjennom lang tid fjernet funksjoner for så i neste runde å argumentere for hvorfor Kristiansund sykehus ikke kan beholde spesialiteter. Denne runddansen skaper frustrasjon og sinne. Den frustrasjonen deler vi.

Venstre lokalt har stått stødig i sykehussaken. Vi har støttet fellessykehus, men sagt klart at Kristiansund sykehus ikke skal tape funksjoner i fasen frem til Sykehus Møre og Romsdal, SNR, står ferdig. Nå vil styret i helseforetaket slå sammen fødeavdelingene i Molde og Kristiansund, og legge den til Molde.

Da den store innsparingspakken ble vedtatt i styret for HMR, sa vi at styret må legge fødeavdelingen til Kristiansund sykehus om styret går for en sammenslåing. Fødeavdelingen vil allikevel komme til Molde når det nye sykehuset på Hjelset står ferdig. Venstre sitt forslag ble stemt over i bystyret og fikk støtte av Høyre, FrP og KrF.

Direktør Remme uttaler til tk.no 18.d.m. :
– Faglig er det ikke store forskjellen på avdelingene, så i utgangspunktet kunne det vært gjort motsatt. Han legger til at det som taler for Molde er at sykehuset der har større miljø innen gynekologi, anestesi og bløtdelskirurgi.

Dette er et nøkkelpunkt. Ledelsen har gjennom lang tid på den ene siden fjernet funksjoner fra Kristiansund sykehus for så i neste runde å argumentere for hvorfor Kristiansund sykehus ikke kan beholde stadig nye spesialiteter.

Det er denne runddansen som skaper frustrasjon og sinne. Og det er denne strategien som gjør at vi nå protesterer høylytt. Er det ikke mulig for ledelsen i helseforetaket å se at befolkningens ve og vel er deres hovedoppgave? Utryggheten om hvordan drift av spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal skal løses, – ikke minst gjelder det kvinnehelse, den er med på å undergrave det arbeidet som gjøres ellers for å styrke attraktiviteten til vår del av fylket.

Bildet utad er en region med uro som vi stadig må forsvare overfor folk vi møter andre steder i landet. Vi har til om med sagt at sykehusstriden er over. Men det var før styrevedtaket i desember 2018.

De mange skarpe røstene som hevder at alt er rigget og forutbestemt, får rett, gang på gang. De mest konspiratoriske, blir de klarsynte. De samarbeidsorienterte står igjen som skrekkelig naive. Hvordan kan vi ha tiltro til at beslutninger fattes på en saklig og godt utredet grunnlag som har legitimitet i befolkningen?

Ragnhild Helseth, varaordfører i Kristiansund og gruppeleder (V)
Asgeir Bahre Hansen, bystyrerepresentant (V) og lokallagsleder Kristiansund Venstre

 

Innlegget ble publisert som leserbrev i TK 02.04.19 :https://www.tk.no/meninger/fodeavdelingen/helse-more-og-romsdal/fodeavdelingen-ved-kristiansund-sykehus-ma-besta/o/5-51-615838

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**