Programmet

Foto: Bjoertvedt, Wikimedia Commons

Halden – en god by å leve i.

Halden Venstre er partiet for dem som ønsker en by som tar ansvar for miljø og klima, for barn og unge, for kulturlivet og ikke minst, gode prioriteringer for hvor vi kan prioritere pengene våre samt tilrettelegging for gode, tilgjengelige og rettferdige politiske debatter nærme haldensere.

Venstre skal være et trygt valg i årets lokalvalg.

Derfor foreslår vi årets program, blant annet:

 • Å gjøre borgerinitativet mer kjent blant befolkningen slik at det blir bedre kommunikasjon mellom innbyggere og tillitsvalgte. Les mer om det på Minsak.no.
 • Flere arenaer for nyskapning og samarbeid på tvers av sektorer; for å sikre utnyttelse av kunnskapsmiljøene i byen.
 • Ferdigstillelse av Os-prosjektet med ny skole og 50-meters-svømmehall innen 2022.
 • Flere lavterskelstilbud ifm helsebehov, som:
  • Flere helsesøstre på skolene.
  • Gratis influensavaksiner til helsearbeidere.
  • Mulighet for flere eldre å bo lengre hjemme, for dem som ønsker det.
 • Skolen må tilpasses elevens enkelte behov.
 • Innføre leksefri skole for å skape en mer sosial utjevnende skole, hvor læring skjer i klasserom, gymsal og i skog og mark.
 • En mer studentvennlig kommune hvor det opprettes studentråd etter modell i Trondheim.
 • Å løfte biblioteket i nye lokaler med kafé og kino i det gamle storsenteret.
 • Bedre kår for frivillighet og kultur, ved:
  • Gratis halltid.
  • Frivilighetspott for frivilligheten.
  • Aller helst gratis, men også rimelig leie av kommunale lokaler.

Innspill?

Send oss gjerne innspillt til saker. Se fanen “kontakt” for kontaktinformasjon.

Les hele programmet:

Trykk her for å se hele porgrammet vårt (pdf). * Oppdatert juli 2019.

Fv: Anne Helene Bakke, Joakim Karlsen: vår første- og andrekandidat lover å kjempe hardt for dine saker.