Til innhold

Joakim Karlsen

Joakim er vår ordførerkandidat.

Joakim Karlsen er høgskolelektor på Høgskolen i Østfold og forsker på journalistikk og digitale medier. Han har ansvaret for studieprogrammet “Digitale Medier” som skal utdanne neste generasjons mediehåndverkere.

Joakim bor på Holte-Ødegården og har kone og tre barn som går i barnehage, småskolen og på videregående. Han er naturligvis engasjert i hvordan det er å vokse opp i Halden og at kommunen skal ha et godt skole og fritidstilbud.

Joakim har et liberalt grunnsyn og synes det er viktig at Halden fortsetter å være et raust og inkluderende samfunn hvor folk samarbeider om å skape rom for kunnskap, verdiskaping og vekst.

Joakim er vår ordførerkandidat.
Joakim i Busterudparken.