Lier Venstres styre

Tor Kristen Haugen er lokallagsleder i Lier Venstre, Foto: Johan Malvik

Lier Venstres styre 2019

 

  • Tor Kristen Haugen, leder
  • Frank Pedersen, nestleder
  • Caroline Thorbeck, sekretær
  • Olav Breivik, kasserer
  • Erika Melhus, styremedlem

 

  • Maria Kristine Løkstad Grande, 1. vara
  • Geir Cato Kristiansen, 2. vara
  • Marianne Berg, 3. vara

 

  • Øyvind Leirset, revisor

 

Styret ble valgt på ekstraordinært årsmøte 28. mars 2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**