Flere utslippsfrie hurtigbåter på fjorden

Nesoddbåten blir utslippsfri i løpet av 2019, foto: Shutterstock

Venstre mener fjorden må brukes mer som transportåre, og at potensialet som ligger i den raske utviklingen vi nå ser av utslippsfrie og autonome båter er veldig stort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Stort potensiale på fjorden

Venstre har i flere tiår stått i første rekke i kampen for utviklingen av båttilbudet mellom Oslo og Vollen/Slemmestad, og ivrer for at det skal utvides og videreutvikles.

– Potensialet for å ta i bruk både Oslofjorden og Drammensfjorden mer til kollektivtransport er stort, sier Solveig Schytz, Venstres førstekandidat i Viken.

Fra venstre: Solveig Schytz, Elisabeth Holter-Schøyen, Anders Wengen og Tove Hofstad

Hun får klar støtte fra Venstres førstekandidater i Drammen, Asker og Lier, henholdsvis Anders Wengen, Elisabeth Holter-Schøyen og Tove Hofstad.

– Vi må ligge i front og bruke Drammensfjorden til å bidra til innovasjon og å teste ut ny teknologi for utslippsfrie båter. Utviklingen går veldig fort både når det gjelder batteri- og hydrogen, og mulighetene er veldig store, sier Anders Wengen.

Wengen lanserer idéen om en utslippsfri hurtigbåt fra Svelvik via Hyggen og Lierstranda til Drammen, og understreker viktigheten av å binde kommunene sammen.

– Et kollektivtilbud på fjorden må være et attraktivt alternativ til å sitte i kø i bilen. Frekvens, komfort og reisetid betyr mye for hverdagsreiser, sier Tove Hofstad.

Miljøvennlig båttilbud

– Et miljøvennlig båttilbud på Drammensfjorden bør være et godt alternativ for mange i hverdagen, sier Elisabeth Holter-Schøyen, førstekandidat i Asker, og fremhever lokalprodusert biogass som en mulighet.

– Teknologien er hyllevare i dag, og biogass produseres lokalt, både på Lindum og på Bjerkås i Asker. Å øke produksjonen av biogass er et viktig miljøpolitisk mål for å kutte klimagassutslipp både innen avfall-, landbruk- og transportsektoren. Produksjon av biogass er også lokal verdiskaping i Asker og Drammen, sier Holter-Schøyen.

– Vi tror et slikt tilbud vil gi bedre samferdselsløsninger mellom Asker og Drammen. Ved etablering av Viken fylkeskommune vil det bli lettere å realisere et slikt tilbud på tvers av de gamle fylkesgrensene, påpeker Solveig Schytz.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**