Thomas Blix – vår 4. kandidat

Jon Inge Nordnes

33 år gammel tobarnsfar og sosial entreprenør. Opptatt av at alle skal ha like muligheter tilpasset individuelle behov. En filosofi som er gjeldende i de fire firmaene som jeg er involvert i, og jeg vil jobbe for at kommunen skal ha løsninger som reduserer sosial ulikhet.

Jeg ble født i Tønsberg i 1985 og har bodd i Sandefjord siden da og er derfor veldig godt kjent med den flotte kommunen vår. Har ikke funnet en god grunn til å flytte. Gjennom nesten hele grunnskolen gikk jeg 4 dager i uka på døveskolen i Holmestrand og en dag i uka på Mosserød barneskole og deretter Breidablikk ungdomsskole. Gikk siste par årene fulltid på Breidablikk. Jeg er da godt kjent med hvordan de gamle spesialskolene har fungert og er også godkjent med våre kommunale skoler. Jeg har en innsikt i hvordan ulike tilbud fungerer og ikke fungerer i vår velferdssamfunnet.

Etter ungdomsskolen valgte jeg å bli tømrer og begynte på Kilden videregående skole i Larvik. Jeg så fort at det er viktig å ta både svennebrev og generell studiekompetanse. Jeg tok begge samtidig på skolen og gikk i lære da jeg var 17 år gammel. Ble ferdig med generell studiekompetanse og svennebrev da jeg var 19 år gammel. Jeg jobba ute til 2009. Jeg følte at det var nok for meg og ville søke nye utfordringer. Jeg begynte å studere sosiologi med fordypning i administrasjon og ledelse. Ble ferdig med bachelor til normert tid i 2012. Etter endt utdanning begynte jeg som prosjektkoordinator i Norges Døveforbund. Lærte mye der om ulikheter vi har i samfunnet vårt. Selv om jeg har vært døv hele livet og burde vite litt, men så ikke hvor store utfordringer vi virkelig har før jeg begynte i døveforbundet. Jeg pendla til Oslo i tre år. Det ble litt for mye etter hvert, så jeg valgte å begynne som selvstendig tømrer i Sandefjord. Jeg begynte med det og ting utviklet seg etter hvert. Nå er jeg og kollegaen min involvert i fire firmaer hvor fokuset er sosialt entreprenørskap.

Mine saker:

– Folk først. Det er viktig at alle får like muligheter tilpasset individuelle behov. Vi kan se i mange situasjoner at mennesker må tilpasse seg systemet, når det burde vært motsatt. Jeg vil jobbe for at kommunen skal ha løsninger som reduserer sosial ulikhet.

– Full inkludering i arbeidslivet. Arbeid er nøkkelen til et godt liv som samfunnsborger.

– Utdanning. Altfor mange som faller av fordi vi har ikke et utdanningssystem som er tilpasset den enkelte.

– Klima. Vi står foran enorme utfordringer dersom vi ikke kutter utslippene. Drømmen er at Sandefjord skal bli Norges første utslippsfrie by!