Uansvarlig av Høyre om Buskerudbypakke 2

F.v.: Tove Hofstad, Solveig Schytz, Anders Wengen
F.v.: Tove Hofstad, Solveig Schytz, Anders Wengen, Foto: Viken Venstre

PRESSEMELDING: At Høyre i Drammen snur tvert om og vil at Drammen skal trekke seg fra bypakke- og byvekstavtale er oppsiktsvekkende og uansvarlig, mener Anders Wengen, Tove Hofstad og Solveig Schytz – Venstres førstekandidater i hhv. Drammen, Lier og Viken. Hvis dette skjer, vil det sette utviklingen i Drammen flere tiår tilbake.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Det er ventet rundt 30.000 flere innbyggere i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker de neste 20 årene. Uten tiltak viser beregninger at veitrafikken vil øke med 15-20 prosent mot 2030. Bydelene i Drammen som er mest plaget av trafikk vil få økt belastning i årene fremover. Det er en utvikling vi ikke ønsker.

Bypakken er tidenes mulighet

Den nye bypakken er tidenes mulighet til å få på plass en skikkelig kollektivtrafikk og sørge for at bilene ikke kveler byen, sier Anders Wengen, Venstres ordførerkandidat i Drammen. En bråstopp nå vil også få umiddelbare konsekvenser for busstilbudet. Buskerud fylkeskommune har brukt forskutterte midler til å utvide tilbudet på flere ruter til og fra Drammen.

Han får full støtte fra Venstres førstekandidat i Viken, Solveig Schytz, som også leder Hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylke i dag. – At vi lykkes med Buskerudbypakke 2 er også helt avgjørende for å kunne utvikle et godt og sammenhengende kollektivtilbud i Viken, på tvers av dagens fylkesgrenser.

Viktig å finansiere kollektivtrafikk

Vi mener at prinsippet om å bruke bompenger til å finansiere kollektivtrafikk er viktig for å lykkes med god byutvikling og at kollektivtrafikken skal være et reelt alternativ for enda flere i hverdagen, sier Schytz. I bompengepakken for Oslo og Akershus, Oslopakke 3, går over 70% av bompengene til investeringer og drift av kollektivtrafikk og tiltak for gående og syklende. Det er vi stolte av, og mener det er en helt riktig prioritering. Det er helt avgjørende for at det skal være bra å bo og leve i Oslo og Akershus når befolkningsveksten er så stor, sier Schytz, som også var med på å forhandle frem Oslopakke 3.

Bypakken er viktig for hele regionen

Venstres ordførerkandidat i Lier, Tove Hofstad er enig. -Vi vil at Drammen og Drammensregionen skal utvikles til en attraktiv by, en by for både mennesker og næringsliv, og ikke et vegkryss slik det er i dag. Buskerudbypakke 2 er viktig ikke bare for Drammen, men for oss liunger og hele nedre Buskerud sier Hofstad. Drammen Høyre rører nå ved et stort korthus som kan kollapse, og som kan sette blant annet kollektivavviklingen for det nye sykehuset på spill og åpne for Lierdiagonalen gjennom Bragernesåsen.

Hvis ikke bompengefinansieringen er på plass, ryker hele pakken, med tiltak for til sammen 14,4 milliarder kroner. Det er ikke småtteri. Vi mener det er helt uansvarlig, og det vil være å ta Drammen baklengs inn i framtida avslutter Anders Wengen.

Alt dette står på spill:

 • Busstilbudet nær dobles og styrkes i alle kommunene.
 • Det nye busstilbudet trappes opp før bommene settes i gang.
 • Lavere billettpriser – det er satt av inntil 700 mill kr til lavere billettpriser / enda bedre busstilbud
 • En rekke tiltak som skal sikre at bussen blir raskere og mer punktlig
 • Storsatsing på innfartsparkeringer og styrking av kollektivknutepunkt
 • Storsatsing på sykkel – sammenhengende sykkelvegnett

Viktige veiprosjekter:

 • Ny Svelvikvei
 • Nytt tilfartsveisystem fra Konnerud til Øvre Sund bru via E134
 • Nytt løp i Strømsåstunnelen
 • Ny Holmenbru
 • Ny Landfalløybru
 • Ny Mjøndalsbru

Pressemelding fra Anders Wengen, ordførerkandidat i Drammen for Venstre, Tove Hofstad, ordførerkandidat i Lier for Venstre og Solveig Schytz, førstekandidat i Viken for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**