Det er ideologiske forskjeller, ja!

JA VI HAR KOMMET TIL ET IDEOLOGISK VEISKILLE

Venstre kan stemme med flere sider når det kommer til politiske saker. Det skyldes ikke at vi er vinglete. Det skyldes at vi har en politikk som på den ene sida kan ta styringa i Klima- og miljøsaker, i vern av skjærgården, mot sprengning til svømmebasseng og i byggesaker for NB!byen Kragerø.

På den andre sida står Venstre for en forsvarlig økonomisk politikk som er forutsigbar. Som sikrer innbyggerne likebehandling og gode tjenester. Da må drifta være transparent og kommunen jobbe for å spisse kompetansen på sine tjenester.

Nå for tida har Kragerø Kommune et politisk flertall (AP,Mdg,SV og Rødt) som har som prosjekt å rekommunalisere tjenester slik de var for 40 år siden. Uforutsigbart kjøpes virksomheter og eiendom opp. Det er også sånn at en del krefter fra samme politiske partier snakker negativt om det man kaller profitt.

Venstre har tillit til næringslivet, til at enkeltpersoner og virksomheter kan drive næringsvirksomhet på en rasjonell og lønnsom måte. Overskudd er en forutsetning for å drive en virksomhet. Loven stiller krav til at selskaper skal være både solvent og likvid.
Bare da har en mulighet til å investere i maskiner, biler, utstyr og holde drifta gående for arbeidsplassene som er involvert. Ingen støtter et næringsliv som ikke går rundt.

Næringslivets bidrar med skatteinntekter som kommunen er avhengig av. Ikke minst i en kommune som av ulike årsaker har en del innbyggere som ikke kan bidra med skatt.

Venstre mener at Kragerø Kommune ikke skal drive med Septik. Inntil nå er virksomheten drevet privat med både septik og andre type tjenester som fort kan forsvinne ut av byen om kommunen tar over en del av virksomheten. Venstres hovedanliggende er også prinsipielt.

Drift av Renovasjon – som kommunen har overtatt mangler en fullstendig oversikt over hele drifta inkludert lønn, pensjon, øvrige kostnader og avskrivninger sammen med en balanse med oversikt over eiendeler og gjeld. For hver krone den kommunale drifta av Renovasjon – og Septik går med underskudd reduseres kronene til Omsorg, eldre og skole. Og også risikoen for å øke innbyggernes pris for tjenesten.

Det er et paradoks at samtidig som Kragerø Kommune definerer seg som en næringsvennlig kommune overtar kommunen private virksomheter. Venstre støtter Kragerø Næringsforening og stiller samme spørsmål. Hvorfor skal Kommunen overta en tjeneste som private kan tilby og utføre minst like bra som kommunen? Vi har et omstillingsprogram i Kragerø Kommune som skal hjelpe og stimulere det lokale næringsliv. Det er ikke ensbetydende med å overta tjenester så fort en aktør er på vei ut. Kommunen burde ha hendene fulle med å omstille seg mot det grønne skifte.

Den kampen må handle om at alle kommunale tjenester må bli grønne. Kragerø Kommune må igjen bli et Miljøfyrtårn. Når det kommer til det grønne skifte og næringslivet er det ikke opp til kommunen hva slags klimavennlige virksomheter som skal finnes. Politikerne må ha tillit til at det finnes mennesker som jobber innovativt i både nye og eksisterende næringer. Nye næringer må gjøres privat med tilskudd og støtte fra en næringsvennlig kommune.

Kragerø 4.april 2019

Trine Jørgensen Dahll, Kragerø Venstre/2.kandidat Vestf og Telem Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**