Kandidater til kommunevalget i Lillesand 2019

Dette er Venstres kandidater til kommunevalget i Lillesand 2019.

 1. Petter N. Toldnæs – 1978
 2. Espen Hovde – 1980
 3. Nora Rønnevig – 1984
 4. Endre Helgeland – 1987
 5. Inger Marie Moi – 1976
 6. Tone Thorvaldsen Vareberg – 1962
 7. Agnethe Rislå – 1979
 8. Jan Helge Kjøstvedt – 1968
 9. Christian Thomassen – 1982
 10. Endre Solem – 1986
 11. Kristine Vestøl – 1983
 12. Vegar Strømman – 1975
 13. Hilde Gro Hummervold – 1961
 14. Tord Aslak Aslaksen – 1975
 15. Bjørg Gustavsen – 1975
 16. Lars Tellemann Sæther – 1977
 17. Helga Rosenberg – 1964
 18. Kristian Hennig – 1983
 19. Ole Kristian Augland – 1979
 20. Bjørnar Heldal – 1974
 21. Mikalea Lise Vasstrøm Modalen – 1977