Helhetsplan for Lørenskog stasjonsområde

Helhetsplanen for Lørenskog stasjonsområde er en veldig god og kunnskapsbasert plan. Det er gjennomført en arkitektkonkurranse for området rundt togstasjonen.

Helhetsplan Lørenskog stasjon

Det er mange bra føringer ligger i denne helhetsplanen som politikerne slutter seg til ganske enstemmig. Venstre har vært ivrige etter å få en helhetsplan. Slik kan ikke enkelte store aktører trumfe gjennom ønsker som kan være gode på kort sikt, men som ikke ivaretar helheten på lang sikt.

Limtomta

Nå må Lørenskog ta en pustepause og tenke langsiktig. Mye er bra. Eksempler er en langsgående superperrong som strekker seg mange hundre meter, veiløsninger og plassering av næring og barnehager.

Det aller beste ved planen er likevel at planen foreslår at brakkebyen på høyden, som blant gamle Lørenskogfolk blir kalt «Limtomta», ikke skal være næringsareal, men friareal. Næringsarelet er plassert nede og parallellt med R163.

Grønne lunger i nærmiljøet

Vi hadde et avsnitt i vår politiske uttalelse fra årsmøtet om grønne lunger i nærmiljøet. Her har arkitektene foreslått det vi har argumentert for lenge. Friluftsområdene må vi ha i høyden der sola når ned og menneskene kommer opp og får utsyn!

Estetikken er også viktig i utformingen av områdene som ikke skal bebygges. For å sikre gode solforhold i bomiljøet, må parker og grøntområder løftes opp en etasje, slik at skyggevirkningen av de høye leilighetene omkring reduseres. Å løfte parker over bakkeplan gir mange fordeler, bedret arealutnyttelse.

Friområder ferdigstilles før boligblokker

Her er næringsarealet lagt som en støyskjerm mot riksveien. Og friområdet med en barnehage på en kolle er omkranset av en Ellingsrudelva. Det kan ikke bli bedre. Vi tror ikke en slik endring av strategi hadde blitt gjennomført uten en arkitektkonkurranse. Uten den ville vi valgt gode, men kortsiktige tiltak. Nå må alt tilpasses helheten. Og ved helhetlig langsiktig planlegging er grønne og blå verdier vektlagt høyest.

Venstre vil ha raskere igangsetting og mer oppmerksomhet omkring de grønne områdene i de store utbyggingsprosjektene i sentralområdet. I dag er det slik at parker og grøntområder ferdigstilles etter at alle leiligheter er ferdigstilt og innflyttet. Venstre vil med mer aktiv bruk av utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser sørge for at parker og grønne friområder ferdigstilles mye tidligere i de store utbyggingsprosjektene.
Når utbyggingen kommer til dette området, skal Venstre jobbe for at de grønne områdene bygges ut først.

Når utbyggingen kommer til dette området, skal Venstre jobbe for at de grønne områdene bygges ut først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**